150 митнически служители влязоха на проверка в "Лукойл Нефтохим" - Бургас, както и в над 50 други данъчни склада в страната - на суров нефт и нефтопродукти, които попадат в обхвата на ограничителните мерки.

Мярката е предприета В изпълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съобщават от агенция "Митници".

Ангажираните служители са от звената за "Последващ контрол", "Акцизна дейност" и "Митническо разузнаване и разследване". На територията на Митница Бургас в проверките са включени 23-ма служители.

Основната цел е да бъдат инвентаризирани наличните количества суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, разрешена от Министерския съвет; наличните нефтопродукти, произведени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията.

Контролните действия ще се извършат в рамките на 1 януари 2024 г., се посочва в съобщението.

През декември депутатите приеха износът на продукти от руски петрол да отпадне от 1 януари 2024 г., а окончателният внос на руски нефт - от 1 март.