Близо половината от хората на планетата сега живеят в градовете. До 2050-та година 75% от човешката популация ще населява градските центрове, изчисляват експертите. Урбанизацията променя традиционната структура на живота. Най-голямото предизвикателство пред градовете са климатичните промени.

Бъдещите градове в Европейския съюз ще трябва да могат безопасно да приемат повече хора, като същевременно се справят с въздействието на изменението на климата и същевременно гарантират добро качество на живот.

Зелената сделка цели зелена трансформация на Европа. Посоката са градове с "нулеви емисии". Целта е до 2050-та година европейските градове да са въглеродно неутрални.

"Всичкото е в бъдеще време. Няма нито един въглеродно неутрален град в света", посочва климатологът проф. Георги Рачев, преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

"Замърсеният градски въздух и специфичната отражателна способност на земното покритие на градовете променят топлинния баланс. Стига се до топлинни рекорди", обяснява проф. Георги Рачев.

Урбанистът Антоанета Топалова е знаково име в архитектурната колегия на Пловдив като основен архитект на Общия устройствен план на Пловдив от 1985 г. Тя предупреждава, че прогресивното застрояване на големи площи пряко влияе върху въздушните течения и променя климата.

Европейската комисия посочва, че всеки град трябва да има своята "зелена сделка". За бързото достигане на енергийните и климатични цели ключова е ролята на градовете и общините. В тези процеси определяща е работата на архитекти и урбанисти.

За смекчаването на ефектите от климатичните промени в градовете е необходимо да се работи върху земното покритие в тях - пътна настилка, застроени и зелени площи, отбелязва и експертът по градско планиране Благой Петков.

Все повече се говори за зелено градско планиране като решение за бъдещето. Какво означава зелен урбанизъм? Позицията е на архитект Михаела Замфир от Факултета по архитектура на Университета по архитектура и урбанизъм "Йон Минку" в Букурещ: "Когато говорим за ясен зелен урбанизъм, в зеления урбанизъм говорим за участие на много специалисти. Говорим за интердисциплинарен подход, защото трябва да имаме устойчива визия, базирана на кръговата икономика."

Смекчаването на ефектите от климатичните промени в градовете ще направи живота на техните жители по-лесен и гарантирано с по-добро качество.

Участници:

Благой Петков - експерт по градско планиране, част от екипа на Община Пловдив.

Арх. Антоанета Топалова - урбанист, основен архитект на Общия устройствен план на Пловдив от 1985 г.

Проф. Георги Рачев - климатолог, преподавател по синоптичен анализ и синоптична климатология в Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Архитект Михаела Замфир от Факултета по архитектура на Университета по архитектура и урбанизъм "Йон Минку" в Букурещ.


Подкастите от поредицата "Green Deal" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.