• Разбират ли малките и средни предприятия свързаните с климата рискове в своята работа?
  • Какво е отношението им към рисковете?
  • Имат ли планове да променят нещо и какви са пречките?

България е разположена в един от регионите, които са особено уязвими при внезапни наводнения и суши, пише в Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, приета през 2019-та година. В същото време проучването на "Евробарометър" от 2022 г. отчита, че 65% от малките и средни предприятията в България казват, че не планират да разработват стратегия за намаляване на въглеродния си отпечатък. 13% планират да имат, а 15% имат стратегия.

"В България целият дебат за разходите, свързани с климата, минават през понятието оперативна дейност и справяне с ежедневните проблеми и производствените процеси", казва Силвия Тодорова, директор на Центъра "Предприемачество" към Българската стопанска камара. Според нея една част от предприятията имат готовност и интегрират справянето с климатичните промени. Други нямат такива планове. А извършват различни дейности, които противодействат и облекчават климатичните промени.

Д-р инж. Ваня Кьосева, ръководител на катедра "Инженерна екология" в Химикотехнологичния и металургичен университет в София, казва, че има нови специалности, които съветват фирмите.

Нина Колчакова от Асоциацията на застрахователите обяснява, че фирмите подценяват риска за бизнеса им, предизвикани от климатичните промени. Това се случва особено със земеделските стопани. Колчакова казва, че въпросът за застраховането ще минава тепърва и през дебата за климатичните промени.

"Нужно е възпитание в това население, че то отговаря за имуществото си?", казва тя. "Разрушенията са огромни и ще си тънем в разрушения, които няма да има кой да възстанови, ако разчитаме на държавния бюджет да покрива щетите". Бизнеси ще фалират поради природни бедствия, които не са могли да възстановят, което се случва.

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, приета през 2019-та година, изрежда серия рискове пред бизнеса. Като нуждата от достъп до вода, по-високи разходи за транспортната инфраструктура и експлоатацията ѝ. Което да доведе до потенциални загуби на договори и клиенти. По-малко подготвените ще са по-уязвими, припомня документът. Но и допълва, че променящият се климат представлява не само заплаха за икономическите дейности, но и възможност за нови бизнес и инвестиции. 

Участници:

  • Фермерът Александър Дегянски от Румъния, предоставен от Clara Iancu, journalist, Radio Romania Antena Satelor
  • Инж. Ваня Кьосева - ръководител на катедра "Инженерна екология" в Химикотехнологичния и металургичен университет в София
  • Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на застрахователите


Подкастите от поредицата "Green Deal" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.