Коментари - Велико Търново и още 3 общини остават без вода за 2 дни заради голяма авария | Днес.dir.bg

Коментари - Велико Търново и още 3 общини остават без вода за 2 дни заради голяма авария | Днес.dir.bg

Коментари

Тяхната сметка, и Водата спряха вече!

Нали война с Русия искахте?!? Ей ви сега малко, да си помислите какво ви чака!

В България компетентни хора не останаха. Град Кочериново през лятото е на режим, а е в подножието на Рила планина, която се води една от най-вододайните. Африканците ще ни се смеят.

Водата въобще не ти е гарантирана. Бъдещето е в недостига на вода.

че промишлена енергетика учат 17 човека .След време дори и да има вода като нема енергетика ще липсват и аборигените

В Търново и без това водата спира през ден. Минаваш пеша покрай мястото на аварията - 5 мангала се се скрили на сянака, най-младия копае на слънцето с една кирка. Ужким поправят каквото поправят, на следващия ден пак избива теч на същото място и те така. Просто не останаха специалисти. В науката на това му се вика Криза на техносферата - държавата е в последния си стадии на живот, не е способна да изпълнява основните си фунцкии, лиспват кадри, които да поддържат съответните фукции (лекари, военни, полицаи, инженери, химици, енергетици, учени, учители и т.д.). Всичко започва да аварира, защото държавата няма техническите, финансовите и деморгафски и научни способности да поддържа своите фукнции - падат мостове, рушат се пътищата и тунелите, аварират електроцентрали и ВЕЦ-ове, ЖП инфураструктура, водопреносна инфраструктура в градовете и т.н. България по чудо издържа 20-30 години благодарение на наследеното от социалистическата епоха, но дори и всичко това е на прага на своя експлоатационен живот....

я искаме !

Коментари - Велико Търново и още 3 общини остават без вода за 2 дни заради голяма авария | Днес.dir.bg

Коментари - Велико Търново и още 3 общини остават без вода за 2 дни заради голяма авария | Днес.dir.bg

Коментари

Тяхната сметка, и Водата спряха вече!

Нали война с Русия искахте?!? Ей ви сега малко, да си помислите какво ви чака!

В България компетентни хора не останаха. Град Кочериново през лятото е на режим, а е в подножието на Рила планина, която се води една от най-вододайните. Африканците ще ни се смеят.

Водата въобще не ти е гарантирана. Бъдещето е в недостига на вода.

че промишлена енергетика учат 17 човека .След време дори и да има вода като нема енергетика ще липсват и аборигените

В Търново и без това водата спира през ден. Минаваш пеша покрай мястото на аварията - 5 мангала се се скрили на сянака, най-младия копае на слънцето с една кирка. Ужким поправят каквото поправят, на следващия ден пак избива теч на същото място и те така. Просто не останаха специалисти. В науката на това му се вика Криза на техносферата - държавата е в последния си стадии на живот, не е способна да изпълнява основните си фунцкии, лиспват кадри, които да поддържат съответните фукции (лекари, военни, полицаи, инженери, химици, енергетици, учени, учители и т.д.). Всичко започва да аварира, защото държавата няма техническите, финансовите и деморгафски и научни способности да поддържа своите фукнции - падат мостове, рушат се пътищата и тунелите, аварират електроцентрали и ВЕЦ-ове, ЖП инфураструктура, водопреносна инфраструктура в градовете и т.н. България по чудо издържа 20-30 години благодарение на наследеното от социалистическата епоха, но дори и всичко това е на прага на своя експлоатационен живот....

я искаме !