НС даде мандат на Теменужка Петкова да преговаря за АЕЦ "Белене"

"За" гласуваха 172 народни представители, 14 бяха "против", а двама се въздържаха

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Не разбрах с кого ще преговаря Теменужка руска друшка?

фусти, пак забрадки!

Тая вече си избра Гинка,тя ще строи Белене

Май май руснаците ще ни наложат санкции и АЕЦ Белене отече: Russia moves to ban all trade with US nuclear power companies Moscow (Platts)--13 Apr 2018 354 pm EDT/1954 GMT А draft bill submitted Friday to the State Duma, the lower house of the Russia parliament, would ban all trade between state-owned nuclear company Rosatom and US nuclear power companies. The bill was submitted jointly by all State Duma fractions and its chairman Vyacheslav Volodin. It could be considered and possibly adopted during the next State Duma session next week, according to information on the State Duma website. The bill is in response to sanctions the Trump administration imposed against 24 Russian top businessman and government officials April 6. In addition to freezing trade with the US nuclear power industry, the bill would impose similar trade restrictions on software, hardware, pharmaceutical and farm products from the US to Russia, as well as bar US companies from participating in the privatization of state-owned assets in Russia. According to the bill, all restrictive measures could be extended to other countries if they join the US sanctions against Russia. Ето линк: https://www.platts.com/latest-news/electric-power/moscow/russia-moves-to-ban-all-trade-with-us-nuclear-21792739 Също така, май нема да се намери друг баламурник освен Росатом, дето да прави Белене без държавни гаранции. Китайците май дадоха на заден вече. Също така и мораториума е още в сила! Това му се вика "Шоу на колела"! Най-весело е обаче на тоя, дето плаща сметката! Наздраве!

Тези прословути реактори за гьола има ли как де се приспособят за ядрен синтез,развитите работят приоритетно в тази насока?Нали българите правят от нищо нещо,хайде иновативните къде са?

Има няколко варианта за ползване на доставеното оборудване освен БеляНЕ, но врътката е, че пусково-наладъчните работи трябва да се извършат от производителя на оборудването или оторизирана от него фирма, защото иначе се губят гаранционните условия. Руските тарикати знаят, че нямаме печеливш ход и спокойно си кютат.

Новата симфонична далавера на бсп и герб музиканти под диригентството на доган-паша !

За какво има да се преговаря? Най-стратегическият инвеститор в АЕЦ "Белене" е Гинка, на кака Теменужка милата калинка! Да ѝ дават АЕЦ-а без много приказки. Тя ще дръпне едно заемче срещу гаражчето на някой от родата и ще плати на който и където е необходимо. Опит има вече с ЧЕЗ! Как някакъв "гьол" би и се опрял?

Що и е гьол на Гинка,има си ЧЕЗ ,ще разпределя,сигурна работа,а гьола си е за нас.!Изведнъж всички политици полудяха,а Радев се изтъпанчи чак при Путин да се предлага,първи да е ,а това че е земетръсен район много" важно",важно е "сътрудничеството".Ще строим аецето!Голям резил!

САГАТА АЕЦ БЕЛЕНЕ Ст.н.с. д-р Вера Михайлова, радиохимик Както и да се живее, действа, планира, инвестира и произвежда под термина зелено трябва да разбираме това най-патриотично, капиталистическо, геополитическо, здравословно и конкурентно, което една критична маса от граждани, бизнесмени и чиновници може да направи . Така, че моето мото е: Зелено това е новото червено, бяло и синьо. Томас Фрийдман, Ню-Йорк Таймс, 22 декември 2006 г. Началото на тази сага трябва да се търси в потъналите в забрава папки на несъстоялия се връх на българския технически прогрес от началото на 80-те на миналия век. Ако някой историк (професионален или любител) има амбицията и търпението да се порови из този архивен материал сигурно ще намери интересни подробности от това време, когато мегапроектът АЕЦ Беленезаедно с още един хитроумен мегапроект на късния живковизъм - Завода за тежко машиностроене в Радомир, е трябвало да покажат на света и най-вече на капиталистическия такъв нашата индустриална мощ в пълния й блясък , оставяйки Запада в абсолютен потрес. Но, както вече знаем, чудото не се състоя и през 1989 г. чудотворците от Политбюро (срам не срам! ) трябваше да да си признаят , че не са успели да направят магията Нека не забравяме, че този период от живота ни, който заживяхме след 10.11.89 г. и който условно се нарича Преходът започна именно с граждански протести, организирани от Екогласност срещу осъществяването на проекта - АЕЦ Белене. Скоро след това двата мегапроекта тихмълком бяха замразени от Правителството. Протестиращите останаха с впечатление, че това означава спиране на безумието завинаги и престанаха да протестират. А всъщност дали завинаги?! Нека си припомним със задна дата какво се случи през 1990 година. От това което е документирано може да се види, че на 22. 02. 1990 г. с решение на Парламентарната комисия по енергеника при ВНС и на тогавашния председател на БАН акад. Благовест Сендов (а нине здрастващ като наш посланик в Япония) е създадена Контактна комисия по енергетика, която е работна група на Парламентарната комисия за АЕЦ Белене на ВНС и БАН. Задачата на тази работна група е да анализира вариантите за развитие на националната енергетика, включително и да отговори на въпроса за целесъобразността от АЕЦ Белене. (стр. 3) В разработването на този мащабен научен проект участват , със своите имена 85 учени и специалисти от различни институти на Академията. Изследванията и становището са оформени на 400 страници и са отпечатани в тираж от 1100 екзимпляра под заглавие: АЕЦ БЕЛЕНЕ Изследвания и становище на Българската академия на науките, Из-во на БАН, 31. VIII. 1990 г. Тази обемиста книга е надлежно разпратена до Великото Народно Събрание и до други държавни институции за сведение. Какво се случва по-натътък. Всред изводите и съображенията, изразени в този документ, които са послужили като база за прекратяването (замразяване) на строежа на АЕЦ Белене през 1990 г. има такива, които не са се променили , независимо от 17- годишната му давност. Това са: 1.Сеизмичност на строителната площадка и сеизмичен риск Анализът и оценката на сеизмичността на строителната площадка са извършени главно от сеизмолози от Геофизичния институт на БАН в периода 1979 1984 г, отразени в договори с Енергопроект. В него се подчертава, че: 1.1. ...геолого-тектонската информация, съдържа данни, които показват, че сеизмотектонските условия в този район се влияят съществено от блокована разчлененост на земната кора от неотектонската и съвременна активност на разломи, по които биха могли да възникнат земетресения с магнитуд М 5.5 6.5. (стр. 320)

1.2. Сеизмичното въздействие върху площадката на АЕЦ Белене за територия с радиус 320 клм. се определя от 6 силни земетръсни огнища с магнитудни оценки над 7.0, проявили се в минали времена и в настоящия век (20-ти век). Най-голяма опасност за площадката представляват въздействията от огнище Вранча , отстоящо на около 250 клм. от нея. За 10 вековен период от това огнище са регистрирани 21 силни земетресения (магнитуд над 7.0), честота - 2 земетресения на 100 години. (стр. 321). 1.3. Обстоятелството , че става дума за строителство , свързано с опасности, изисквания и отговорности от най-висок ранг, за конкретните инжинерногеоложки условия на АЕЦ Белене проектното земетресение (ПЗ) би трябвало да бъде от осма степен, а максимално разчетното (МРЗ) от девета степен, т.е. с по-една степен над приетите в проекта седма, респ. осма степен. (стр.324). Това означава, че: 1.4. Ако атомните реактори от конфигурацията ВВЕР-1000 са осигурени за МРЗ от осма степен за 10 000 годишен период на повторяемост, избраната строителна площадка не предлага резерв (запас) за сеизмична осигуреност. (стр.324) Какво излиза при това положение? Излиза, че специалистите от Геофизичния и Геологическия институт на БАН не гарантират по никакъв начин сеизмичната устойчивост на терена, върху който ще се строи тази Атомна централа. През 1990 година те не са дали гаранции за терена. А какво се е променило за този 17-годишен период? Отговорът е: нищо. 2. Радиоактивно замърсяване на р. Дунав и възможни примени в подземните води. 2.1. В техническия проект не е направена прогнозна оценка за възможно радиоактивно замърсяване на подземните води при евентуални извънредни изхвърляния на радиоактивни вещества в околната среда. При съществуващите хидроложки условия в района на АЕЦ Белене могат да се очакват неблагоприятни въздействия върху подземните води , ще се наруши водният баланс на района. Това е установено от досегашния световен опит при използване на АЕЦ. В нашия случай, при твърде плиткото естествено залягане на подземните води, за да се поддържа водното ниво поне на задължителните 3 м. под най-ниската точка на фундиране , ще бъде необходимо изграждане на специална водопонизителна система. 2.2. Геоложките и хидрогеоложките условия в района на АЕЦ Белене са благоприятни за сравнително лесно и бързо радиоактивно замърсяване на подземните води при възникване на извънредни (аварийни) изхвърляния на радиоактивни вещества. Тово може да стане или -чрез пряко вливане във водоносния пласт при изтичане от водопроводящите и канализационни системи; -чрез косвено постъпване на отложени на земната повърхност радиоактивни вещества в подземните води чрез инфилтрация на валежи и поливни води през почвения слой.(стр. 337-339). И какво се оказва? Оказва се, че теренът е избран неподходящо, защото нивото на подпочвените води лежи твърде високо, което означава, че при едно сериозно аварийно изхвърляне на радиоактивни вещества от централата, възможността за което никога не трябва да се изключва, подпочвените води неминуемо ще бъдат замърсени. До каква степен и в какъв радиус това може да се случи е трудно да се предвиди. Това което е възможно е да се моделират различни сценарии на подобно събитие при различни изходни данни. Такива сценарии не са ми известни. Но какъвто и да е сценарият на такова събитие, неговите последици биха могли да бъдат редуцирани до безопасни за населението нива. Въпросът е как ще се постигне изискумото ниво на безопасност и на каква цена. В случая хидролозите съветват преди да се започне строежът на централата, да се изгради специална водопонизителна система, която да отведе подземните води в по-дълбоки земни пластове. Не е трудно да се съобрази, че такова съоръжение не може да бъде нито просто като конструкция , нито евтино като стойност. 3.Радиационна обстановка и радиационен контрол в района на АЕЦ Белене 3.1.Смята се, че при нормална (безаварийна) работа АЕЦ Белене не би имала съществени отрицателни последици за страната и народа ни по отношение на радиационната безопасност. Сравненията обаче водят до заключението, че проектът на АЕЦ Белене в тази област отстъпва на проектите на АЕЦ в напредналите страни.

Само като прочетох лъжата, че Преходът започва с протести на Екогласност срещу проекта "Белене" и ми стана безинтересна всякаква останала аргументация. Когато човек си служи преднамерено с лъжа, за да доказва някаква теза, няма как да се вярва на изводите му.

Дори прехода да не започва с такива протести,сеизмичността на района на площадката е безспорен факт,известен много отдавна.Само това е достатъчно да се закрие гьола.Тези факти са известни на всички политици и нямам обяснение как заради една корупционна схема на енергетика Р.Овч. ,възобновяват сагата ,че и решение на НС,вместо да осъзнаят безнадежността на този проект.А който го е започнал през прехода въпреки тези становища ,да му се търси отговорност,а не да гледаме политици олигофрени.

В момента в който се озъбим на "братушките" ние "умиргаме"! Русия няма нужда да ни бомбардира, достатъчно е да активира своите "спящи клетки". Министър председател на БЪЛГАРИЯ в периода 1950-1956 г. е полковник от НКВД с псевдоним Спартак. Става въпрос за сатрапа - вълко червенков. За бай тошо не знам, но тези преди него, комунистически министър председатели, до един са офицери от Лубянка... Цялата ни държавна структура е окупирана от руските \"спящи клетки\",

Република България-член на НАТО! АЕЦ Белене-стратегически обект от значение за националната сигурност на Р.България. Строи се с руско оборудване,материали и човешко участие. Русия-най големият противник на НАТО!Участва в строежа на стратегически обект от значение за националната сигурност на Р.България! ПЪЛЕН ЪПСУРТ(абсурд)!!! Подготвен съм за силен отрицателен вот.Много ора са у кюпо!

Има няколко варианта за ползване на доставеното оборудване освен БеляНЕ, но врътката е, че пусково-наладъчните работи трябва да се извършат от производителя на оборудването или оторизирана от него фирма, защото иначе се губят гаранционните условия. Руските тарикати знаят, че нямаме печеливш ход и спокойно си кютат.

Спомнете си великия филм "Кит"! Ний от нищо правим нещо и веем знамена! Само да видим дали останаха баламурници да плащат сметките!

Няма нищо изненадващо в действията на ДПС !Те защитават турската АЕЦ , защото не са пробългарска , а протурска партия!

Тая Тиминушка не бих я пратил до пазара за повече от 2 кг картофи, че може да я излъжат, но тя щяла да преговаря за Белене. Ако обаче включи в екипа си оная Гинка дето купува ЧЕЗ, всичко ще е на 6.

Явно подкрепата за ГЕРБ се срива и търсят опора сред русоробите.

Русофобите са ГЕРБ.

Един лев за квч, за това се гответе! Дали има друг народ да мълчи и нищо да не предприема, като е съвсем ясно, че го унищожават? Ха,на,ха, бързи заеми и талончетата за изтриване на Черепа, това всъщност ви сочат като път за справяне. Не сме народ. Сбирщина някаква с все по-намаляващи съпротивителни способности.

И от бсп и от герб си казаха мнението за народа. Лош мат'рял. 80 процента дебили. Тъжното е, че е истина.

Миньорите остават без работа заради руските завоевателни мераци ! Всички излизайте на наципоналните протести по места. Вън на толстойците-путинисти, които изкупуват Милното ни Отечество за да ни държат в робство. Вън Подлогите на Русия от българската политика ! Всички на въжето!

Хайде , слез от ,,трибуната,,! ..Отличен! ...

тва комунист като се настърви за крадене... Няма спирачки...

Що, мислиш, френският крал е на къра? ..а не в центъра на Париж? ...

Комунист, коза и циганин наядане нямат.

доказано най-много откраднаха точно демократите...

Краденто , че ще падне ще падне... Ама щом Гинка щесе заем няма поне да има руски самовар... Това коеот остана някак си неизказно по казионните медии е, че Гинка всъщност нее построила кьорав волтаик и кьорав киловатчас... Всичко май е само на хартия и едни апри са усвоени... Дали е вярно янма как дазнаем понеже толкова ние журналистиката... Всеки можед апотърси по блоговете в гугъл за тази информация и да прецени дали е вярна...

Пиши правилно !

Нека кражбата почне сега... Ламята изхарчи парите от КТБ и ни трябва още. След 10 години ще сме с дълг като гърците.

И сега съ дири абдал, който да построи нещо и за негова сметка?...!

Сега се избира консултант, оценител, правна кантора да усвояват държавни пари за фалшиви доклади. Едно време се смеехме на доклада за ръката...

Айде сега бегом при Гинка.

Ти , там ли ,,разпускаш,,?

Резонен въпрос.

Ма, кaка Теменужка си мисли, че в ,,Белене,, ще трябва да прави разсадник за ,,жив плет,, , бе другари!.?

Някаква теменуШка щяла да преговаря, да се строи нещо, върху което има действащ мораториум, да не се строи... Въобще, типична гербава работа - кипи със страшна сила някакъв тежък, интензивен, упорит, ама напълно безсмислен труд...

Аааа, не е толкова безсмислен, повярвай ми!;) От гледна точка на действителна реализация - да, но от комисионна гледна точка - хич даже ;) Сега ще започне едно създаване на едни работно-експертни групи,ще напъплят едни консултанти, едни чудесии, ще настане един могъщ напън... и всичкото това няма да е за без пари!

Ние сме си за е...не, защото каквато и простотия да ни пробутат, все минава! Ще строим АЕЦ в мораториум, ще строим хъб без газ и каква ли не друга тъпотия. Не е луд Боце, че яде зелника, луд е който гласува за него! Трети път вече. Иначе си стоим на последно място по всичко, само теменушките ни на ниво...и калинките... и сеира!

...Гърбава работа! A?

преДговора за АЕЦ "Блеене"

Може ли Теменужка да срине окончателно България?

Вероятно голяма част от заблудените русофилистици не знаят че повечето ТЕЦ-ве работят с руски природен газ и че цената на парното е в пряка зависимост с цената,на която България го купува от Русия. И не се замислят над въпроса защо толкова години наред "братушките" ни го продават по-скъпо отколкото на Германия,ограбвайки страната ни с милиарди. Що се отнася до АЕЦ Белене,ще се повтори историята от 2006 г. ,когато бяха поръчани реакторите и за които Русия ни осъди да плащаме неустойка. И след десет години площадката ще бъде гьол,но ще плащаме още милиарди на ватенките.А руските подлоги ще трупат още милиони от комисиони и ще си купуват 5-звездни хотели,като синовете на Първанов например.

Изражда се в дива теменужка.

Щом Темунжка успя да набута ЧЕЗ-а на Гинка ( последната обещала "да учи за вишо"), то АЕЦа ви е в кърпа вързан.

Да махнем краденето дето другарите се кабнят да направят... АМИ ако освен крадът взем че се построи АЕЦа... От хора които не могат да нрапвят читава пластмасова отливка или автомобил... На тях не им дреме на самолета и при децата си на Запад... Нито един другар не си пратил детето в Рашистан... От там само текат рублите за да порват нас, които живеем тук...

1. Колко точно ще струва АЕЦ Белене? 2. Колко години ще се изплаща сумата за строежа? 3. С колко ще поскъпне токът, след това ? само питам, но почти съм сигурен, че никой няма да каже.............

питаш за един приятел

Дано не се закахъриш! ..Не ще да е надобре.

Разбира се че няма да ви кажа.С подкупите,давани от моите руски господари ще си построя палат в подножието на Витоша и от високо ще гледам как се бутате като мравки в софийските задръствания.

1. Колкото струват аналогични проекти на други места. За справка, цената в унгария е добре известна. 2. Виж 1. 3. Цената на която ще се продава тока от новите централи също е известна. Над 100 евро за мегаватчас.

Айде, Нуше, недей да откриваш топлата вода!;) "Стратегическият инвеститор" е налице, ББР му е издала писмото за намерения и подкрепа за финансиране, още някоя и друга банка ще кандиса и - пей сърце - ще строим завода нов;)) Е, само на около 40 години, ама ще го понапудрите оттук-оттам, че да мине за нов пред "европейските ни партньори";) Важното е един път колелото да се завърти и да се създаде "проектната компания"! После е лесно и... познато!;)

Хора, дето не могат или ги мързи да си сменят изгорялата крушка вкъщи сами, коментират ядрена енергетика! Взел съм пуканките и гледам да не се задавя от смях.

Направо да се даде картбланш и пълномощия на Гинка да иде.Какво ще си губим времето с някаква си Теменужка.Знае се ,че наша Гинка е проверен и надежден кадър.Дори и кредит мисля ,че има одобрен от някоя банка-камикадзе,за да купи ЧЕЗ.Кво ще стане с банката после нема значение.Като бъдещ принципал на ЧЕЗ думата й ще тежи повече пред руските друзя ,не мислите ли ?

С пожелания никога да не случи тази простотия. Крадци мръсни. Не звемат да свършат нещо полезно, ами само далаверки.

Бреей, мног се умори на протеста пред НС. Недей да бързаш толкова. ЦЕНТЧЕТАТА не ти ли стигат от протеста? За да вземеш и от поста, който си надраскал пиши бавно и внимателно. Инач няма да "ЗВЕМЕТ" НИЩО.

Щом ще преговаря Теменужка,да очакваме инвеститор тип"Гинка".

Крадене има там ДЕТО НЯМА ДЪРЖАВА! А сега си дайте сметка, може ли ГЕРБ да управлява. След като спря енергийните обекти носещи печалба. През социализма, когато трябваше да решавам се съветвах с партийният секретар и правех обратното. И никога не сбърках. Сега ако ми се наложи да вземам сериозни решения ще търся Теменужка и пак ще направя обратното. Преди няколко месеца беше р Русия и не постигна нищо! Ако беше казала половин дума, втората Турска тръба да завие към Бургас.

Това някакъв черен хумор ли е, или особено садистично наказание, или безумно хитър ход. Точно преди два дни имаше статия как Теменужка Петкова щяла да обясни да държавния глава, че това не може да стани и на Теменужка Петкова и се възлага да намери начин да го направи. Български хумор....

ДИРРРРРРРРРР Е ТАКОВА ТРИЕНЕ НЕ БЯХ ВИЖДАЛ СКОРО!! НАД 15 ПОСТА БЯХА ИЗСТРИТИ!!!!

Само олигофренския профил на таско изпърденков казва достатъчно че ще се подложиме на мурзилките

Даже и Борисов разбра, че платените прозападни мекерета не стават за нищо!! Даже и Борисов!! Първо бяха изхвърлени от министерския съвет, после - от народното събрание, а вече и от плановете!!!

Е да, ти щото ползваш руски компютър с руски процесор!

Тия в нс на к,ва дрога са та са гласували това грозно недоразумение да води преговори и то за АЕЦ???

Ако това са ни демократите, значи много сме го закъсали.

ХА-ХА-ХА Някакви изненади да има ? НЕ Терминал(НО)2 , съвсем сериозно имате още малко време

баце мое да каже да не се строй аец белене , а да преместат железата в козлодуи

А що никой не пита Гинка, дали не иска и един АЕЦ да построи?

Тя ще е спонсора Нейната фирма ще го строй и стопанисва , не знаеш ли Терминал(НО)2

ХАХАХАХАХАХАХАХА Терминал(НО)2 ана съвсем сериозно имате още време

Това, щото Инджев вчера беше с дамска превръзка на главата, а днес я махнал и хоп ще има Белене.

ДПС са против, за да може да се лъже, че турския интерес е да не се строи Белене. Ченгеджийска работа от всякъде. Като всяка руска работа. Сега ще ни облъчват колко патриотично е да плащаме на руснаци. Само да ви кажа, че мен руснаци не са ме освобождавали родовете са ми от Егейска македония.

Тогава що се бъркаш в българските интереси??? Ааа, егейска македония, я попрочети историята, та да видиш, че точно руснаци са обстрелвали турчолята и са освобождавали ТОЧНО егейска македония. Или си трол, или си тъп, но не си българин.

В Балканската война Русия не участва негамотник прост Та моите предци не са освобождавани от Русия.

Всеки с европейски възгледи да не забравя , че ГЕРБ са антииевропейска партия като дойдат кметските избори В София. Да изхвърлим русофилите първо от София. Поне столицата ни да докаже, че е европейски град. На другите места руската зараза е пуснала корени и ще е трудно.

О да! Ще изберем Решетников направо тоя път, за да изхвърлим русофилите!

ти не си ли на протеста на ония клекавите сороси бе

За разлика от русофилите ние си имаме задачи през делниците. За доста пари. Ще отида не се притеснявай. А дотогава ще порежа един двама русофилиа с някой лев. За спорта.

задачите са ви ОСНОВНО как да обирате българите.

Вече гледам, че и на най-върлите привърженици на АЕЦ Белене им стана ясно, че това е само една заигавка с темата "национална сигурност", а всъщост е параван за голямото крадене!

И да стане и да не стане, какво се впрягате толкова, важното е фън да има.

Фън фън, ама като гръмне АЕЦ-а аз ще се смея . .. . както казват фатмаците

преди 3 год. баце беше казал на нушка да казва че белене е заблатено място с жаби ,на което баце вика гьол с крекащи жаби ,сега и казал да вика че е перспективен обект със стр. значение за бг. и тя горката го слуша оти да не я оволни.

Мнго рано запсахте на "комунизма си отива, спете спокойно деца"... Отиде суи дръжки.. До един ви управлява старата номенклатура и си наплете кошницата... Честито стягане на комунярската хватка... Новото червено робство щее по нагло и от предното...