В Бургаско се подготвят за прикачването на язовирите "Порой" и "Ахелой" към язовир "Камчия". Това засега е вариантът да бъде преодоляна заплахата от водна криза в морския град. 

Следващата седмица ще бъде обсъдено обявяване на частично бедствено положение в общините Поморие и Ахелой, за да може да се реализира бързо проектът, съобщи областният управител на Бургас Вълчо Чолаков.

В момента обемът на "Камчия" е намалял с 80%, но има около 20% вода, която може да бъде използвана за питейните нужди на Бургас  и другите селища в областта. Затова се търси алтернатива с водоизточниците като язовирите "Порой" и "Ахелой"

В сряда Министерски съвет прехвърли двата язовира на областния управител на Бургас.

"Следва двата язовира чрез общо събрание на асоциацията на ВиК дружествата в областта да бъдат предадени за експлоатация на ВиК дружеството (в Бургас). В момента има сесии на съответните общински съвети, на които ще бъде взето решения за упълномощаване на кметовете. Аз очаквам да бъда упълномощен от министъра на околната среда и горите и регионалното министерство, така че следващата седмица да проведем общо събрание, на което ще вземем решение язовирите да бъдат предоставени на ВиК дружеството. Ще вземем решения за подписване на анекс с ВиК дружеството", съобщи областният управител на Бургас Вълчо Чолаков в "Тази сутрин".

По неговите думи процедурите са били задвижени много преди "скандала", предизвикан с изказването на екоминистъра Емил Димитров в парламента.

Шефът на ВиК дружеството Ганчо Тенев заяви, че не могат да бъдат изпълнени всички дейности по изграждането на деривацията между "Порой" и "Ахелой" към язовир "Камчия", но може да се реализира "голямата част". Трябва да се изградят общо 10 километра водопровод и три помпени станции, но първата задача с която ще се заеме ВиК дружеството е укрепването на стените на двата язовира, за да няма голяма загуба на вода.

Средствата за изграждането на язовирите - 60 милиона лева, са осигурени, а областният управител на Бургас не очаква да има спънки по процедурите за реализацията на проекта.

Следващата седмица ще бъде обсъдено обявяване на частично бедствено положение в общините Поморие и Ахелой, за да може да се реализира бързо проектът, съобщи областният управител на Бургас Вълчо Чолаков.