Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов обяви във фейсбук нова защитена местност - Залив Корал, който е с дължина 700 метра и ширина около 400 метра в морето.

Решението за защитената акватория е част от стратегията на екипа в министерството за опазване на морските екосистеми и е по предложение на Сдружение "Да запазим Корал" заради влошаването на екологичното разнообразие.

"До 2030 г. България трябва да има 30 процента защитени морски зони и 10 процента строго защитени морски зони, като част от ангажиментите на страната ни според критериите за участие в "Коалиция за висока амбиция за природата и хората" - междуправителствена коалиция към Конвенцията за биологично разнообразие, към която България е част от 2 март 2022 г.", обяснява Сандов.

Министърът в оставка конкретизира и какви следва да са забранените дейности в новата защитената местност:

  • навлизане на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства, с изключение при бедствия, извънредни ситуации, за провеждане на аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова през периода от 1 октомври до 1 март;
  • интензивно и екстензивно отглеждане на аквакултури; използване на дънни, тралиращи, драгиращи средства, включително и бийм трал, депониране на драгажни маси, изхвърляне на отпадни води от плавателни съдове;
  • изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове или атракциони върху и под повърхността на водата; изхвърляне на канализационни и/или отпадъчни води от сушата и заустване на канализации;
  • изхвърляне/изпускане на нефтопродукти и други отпадъци.

Новината за новата защитена местност Залив Корал бе приветствана от природозащитниците в България. "Честито на всички! Още едно кътче от уникалната Природа на България, защитено!", написа в социалните мрежи от сдружение "Да запазим Корал".