Върховният административен съд е отхвърлил жалба на Регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас срещу изграждането на хотелски комплекс на брега на къмпинг "Корал". Решението е от 10 януари т.г.  и е окончателно. 

Става дума за проекта „Корал Резидънс” на „Прайм Пропърти БГ”. Жалбата на РИОСВ-Бургас за липса на оценка на въздействието на околната среда и оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.

Съдът в състав Светлана Йонкова, Таня Радкова и Анелия Ананиева посочва, че спорният терен е урбанизиран през 2006 г. и има влязъл в сила ПУП-ПРЗ, съобщи местният сайт tsarevo.info. Според магистратите, парцелът не се намира в защитена територия, не са необходими оценки за въздействие и съвместимост и липсват доказателства за съществуване на дюни. Допълва се, че територията съвпада с действащ ОУП на община Царево, според който парцелът попада в зона Ок – рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и съпътстващи дейности.

Заключението е, че няма основания разрешението за строителство на "Корал" да се обяви за нищожно. Интересен е един от мотивите на ВАС относно ОУП на Царево – действащ план всъщност няма, тъй като старият е спрян през 2014 година със заповед на тогавашния министър на околната среда и водите Искра Михайлова, а новият все още не е получил одобрение.

По данни от кадастъра дюни в имота няма и той попада в зона А от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, която на теория трябваше да опази брега от застрояване. Реално обаче законът позволява строителство с плътност на застрояване до 20 на сто, интензивност на застрояване (К инт.) до 0.5 и минимална озеленена площ 70 на сто.

Върховният административен съд е осъдил РДНСК-Югоизточен район да заплати на "Прайм Пропърти БГ" направените съдебни разноски в размер на 960 лева.