Задържани от митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево и спасени от контрабанден трафик 2940 антични монети бяха предадени на Турция.

Процедурата по предаване и приемане на културните ценности се състоя днес в Териториална дирекция Митница Бургас с подписването на тристранен протокол между представители на Агенция "Митници", на Министерство на културата на Република България и на Министерство на културата и туризма на Република Турция.

Заместник-директорът на ТД Митница Бургас Красимир Фучеджиев подчерта доброто взаимодействие между Агенция "Митници" и Министерство на културата, също и успешното сътрудничество между институциите на двете държави в борбата срещу незаконния трафик на културни ценности и тяхното опазване като наша обща цел. Той съобщи подробности как са били открити монетите от митническите служители.

Монетите са отнети в полза на държавата след приключило наказателно производство и влязла в сила присъда. Със заповед на директора на Агенция "Митници" те се предоставят безвъзмездно на Министерство на културата съгласно чл.239, ал. 5 от Закона на митниците. Същевременно монетите се връщат на Турция в изпълнение на Споразумението между правителствата на Република България и Република Турция за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности ( Решение № 937 от 15 ноември 2012 г. на Министерски съвет, в сила от 8 април 2013 г.).

Снимка: Агенция Митници

Античните монети са задържани на Митнически пункт Капитан Андреево на 12.06.2018 г. при митническа проверка на влизащ в България от Турция товарен автомобил, управляван от турски гражданин. По време на контролните действия митническите инспектори откриват в сандък с инструменти под шофьорската кабина три пластмасови бутилки, пълни с общо 2940 монети. За да бъде прикрито съдържанието на бутилките, те са били обвити с употребяван черен плат. В хода на разследването е установено, че шофьорът - турски гражданин с инициали М.Т. , е пренасял монетите към Западна Европа с търговска цел. Той е осъден на 3 години лишаване от свобода с 4 - годишен изпитателен срок и глоба от 20 000 лева, с влязла в сила присъда.

Археологическата, нумизматична и оценителна експертиза по делото е установила, че всички монети са автентични. Общата им оценка в български лева за нуждите на съдебната система е 73 500 лв., но експертите ги определят като монетно съкровище с изключително висока историческа стойност.

Монетите са датирани от периода ІІ-І век преди Христа. Те са колективна находка бронзови монети от античния град Амисос, днес град Самсун, разположен в източния Черноморски регион на Турция. На отделните антични монети са изобразени Зевс, богинята на победата Нике, богът на войната Арес, също Атина, Дионис и други божества.

Според експертизата монетите представляват движими културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство с изключително висока научна и експозиционна стойност, но не са характерни за територията на Република България.

Тристранният протокол за предаване и приемане на спасените от контрабанда 2940 антични монети днес беше подписан от страна на Агенция "Митници" от Соня Безиргянова - Николова - началник на сектор "Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата стоки" в ТД Митница Бургас. От страна на Министерство на културата протоколът подписа д-р Мария Арбова - Демирева, ръководител на Регионален инспекторат за опазване на културното наследство - Център за регионално планиране Бургас, Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" в Министерството на културата.

Снимка: Агенция Митници

Протоколът за приемане на монетите от Турция подписаха Зейнеп Боз - директор на дирекция "Борба с незаконния трафик", Министерство на културата и туризма на Турция и Бурчу Йоздемир - началник на отдел "Борба с международния трафик", Министерство на културата и туризма на Турция.

Генералният консул на Турция в Бургас Сенем Гюзел бе гост на събитието. Присъстваха представители на Министерство на културата на Република България, на Министерство на културата и туризма на Република Турция, археолози от Истанбулски археологически музеи.

Турските гости благодариха на българските митници и българските институции и посочиха, че отношенията между двете държави могат да бъдат за пример на всички за опазване на културното наследство в целия свят.