За първи път в последните четири години се наблюдава намаляване на броя на учениците, завършващи седми клас в област Бургас. С около 300 по-малко са те през настоящата учебна година. Това съобщиха от Областна управа - Бургас, позовавайки се на данни на Регионалното управление по образование (РУО).

Според справката, предоставена от РУО-Бургас, общо в областта към момента в седми клас се обучават 4002-ма ученици. Училищата, които предоставят обучение след седми клас в Бургаска област са 51. Планираните паралелки за прием в VIII клас са 157, от които 101 професионални и 56 профилирани.

През новата учебна година ще бъдат разкрити осем нови специалности след VII клас - икономист, електротехник, консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия, техник по транспортна техника, техник-технолог в дървообработване, електромонтьор, ресторантьор, електронна търговия.

STEM профили и професии ще се изучават в 91 паралелки. В 16 паралелки от училища в Бургаска област ще се предлага дуална система на обучение.

Предвижда се прием в 4 паралелки със защитени специалности - електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, морско корабоводене, електрообзавеждане на кораби, вътрешни облицовки и настилки. В 24 паралелки учениците ще изучават професии, които са с очакван недостиг на пазара на труда.

БТА припомня, че от следващата година всички училища в Бургас ще имат достъп до програми за повишаване на дигиталната грамотност.