"Отворихме, обсъдихме и преди няколко седмици затворихме промените в учебните програми от 1-ви до 10-и клас, готвени близо две години. Така че направихме една първа стъпка - да се олекотят учебните програми в общообразователната подготовка по отношение на тяхната фактологическа сложност и трудност". Това съобщи министър на образованието Галин Цоков при представяне на мерки за промяна на обучението в училищното образование. То предвижда промяна на подхода, представяне на визия за стандарта за качество, повишаване на практическите умения на учениците за сметка на по-малко наизустяване и възпроизвеждане на факти. 

Учениците, които в момента са в 5-и клас, ще бъдат първият випуск, който ще се яви на изцяло нов формат за изпита след 7-и клас през 2025/2026.

"Знаем колко важен е изпитът след седми клас. Затова искаме да дадем време за пренастройване на системата и да се помогне децата да бъдат ефективно подготвени за новия формат", подчерта министър Цоков.

Промени ще има и в националните външни оценявания за останалите класове. 

От следващата учебна година учениците в 8-и 9-и клас ще решават входни нива по български език и литература, математика и природни науки. Те ще съдържат тестови задачи, насочени към решаване на практически проблеми и използване на умения за живота. Подобен формат изпит ще има и за децата от 4-ти клас.

В учебния материал ще влязат задачи по PISA, тъй като през годините България не показва задоволителни резултати в това международно изследване.

"Предвиждаме от началото на следващата учебна година да се въведат и входни равнища за завършващите 8-и клас и започващи 9-и клас входни равнища по основните предмети - БЕЛ, математика, природни науки. Те са свързани отново с PISA задачи и тестове, насочени към установяване на уменията и възможност за решаване на практически проблеми от страна на учениците", заяви министър Цоков. 

17 000 учители се обучават по дигиталната раница на МОН, заяви Галин Цоков.

Той каза още, че днес или утре ще подпише окончателния вариант на наредбата за директорските конкурси за общинските училища. Самите конкурси ще могат да стартират през следващите седмици, увери министърът на образованието.

"Направихме значими промени в закона за професионалното образование и обучение - този закон вече е в парламента, мина първо четене в комисии. Тези промени ще дадат ново ниво на развитие на професионалното образование, включително по отношение на нов списък на професии", отчете още просветният министър. Определено е и местоположението на Националния STEМ център в "София тех парк", където ще бъдат разположени и основните STEM лаборатории.

Работи се и по промяна на Закона за висшето образование като се предвиждат 3-годишни бакалавърски програми.

От Министерството на образованието обмислят и как да осигурят повече педагози и логопеди в детските градини.