Служебният министър на образованието проф. Сашо Пенов предлага откриването на филиал на Софийския университет в Бургас. Днес той е внесъл за обществено обсъждане проект на СУ за откриване на филиал в града, където има два университета - "Асен Златаров" и Бургаския свободен, а Националната художествена академия разполага с филиал, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

С хода си служебният министър дава "зелена светлина" на отлежаващия от 2018 година проект на СУ, получил одобрение от Националната агенция за оценяване и акредитация. Включените в министерското предложение специалности са различни от обявените тогава. Сега те са в направленията "Музикално и танцово изкуство" и "Религия и теология", където има недостиг. Първоначалният план беше за "Икономика" и "Администрация и управление", където българският образователен пазар отдавна е преситен и бе административно ограничен.

Предлагат се магистърските специалности "Църковен мениджмънт" и "Християнско поклонничество", задочно обучение, "Музикални медийни технологии и тонрежисура" (бакалавър, редовно обучение), "Аудио-визуален дизайн" и "Филмова и сценична музика" (и двете магистърски, редовно обучение).

20 преподаватели на основен трудов договор в университета ще обезпечават учебния процес. Предвижда се назначаването на още 10.

В мотивите си служебният образователен министър пише, че предложението за филиал на Софийския университет е израз на сериозната обществена потребност на Бургас и региона. Целта е да се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес, в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм.

Филиалът ще се управлява от директор и заместник-директор. За нуждите на филиала община Бургас предоставя кабинети и зали в новопостроена сграда на конгресния център в града. Допълнително за целите на обучението в професионалното направление "Религия и теология" е осигурена социално-битова среда в Енорийските културно-просветни центрове при храмовете "Св. Иван Рилски" и "Св. Атанасий". За обучението в професионалното направление "Музикално и танцово изкуство" са определени студия в реновирания Културен център на Бургас. Осигурени са и общежития за студентите в сгради, предоставени на Университета "Асен Златаров" в Бургас.

Общо 40 студенти ще могат да учат по специалностите от направлението "Музикално и танцово изкуство" в редовна и задочна форма на обучение и 50 студенти - по "Религия и теология" в задочна форма. За предложения проект на акт не са необходими допълнителни средства и не се предвиждат допълнителни разходи, се чете в доклада на проф. Сашо Панов.

Подготовката на кадри с висше образование по специалности от професионалните направления на филиала ще осигури редица предимства на града и региона. Бургас е един от най-динамично развиващите се български градове с добро качество на живот и през последните години статистически заема едно от първите места в страната по прираст на младите хора.