Петдесет и двама учени от Българската академия на науките (БАН) са включени в класацията на Станфордския университет за влиянието им върху развитието на световната наука през изминалата 2021 г. Това съобщиха от БАН в деня, в който с тържество бяха отбелязани 153 години от създаването на най-старата българска научна институция в страната.

Общо 45 учени от БАН присъстват в престижната класация въз основа на оценка на цялата им творческа дейност, а научните статии на още седем изследователи са получили висока оценка през 2021 г., добава БТА.

Жените в списъка са четиринадесет. Учените от академията, включени за първи път в класацията за влиянието им върху развитието на световната наука през предходната година, са петима, като три от тях са жени. Новите имена в класацията са проф. Бойко В. Иванов от Института по ядрени изследвания и ядрена енергия, проф. Христина Г. Василева от Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", проф. Аглика Едрева от Института по физиология на растенията и генетика, проф. Милена Попова от Института по органична химия с център по фитохимия и проф. Страхил Берков от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

Комплексният анализ обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти.

Списък на учените може да бъде намерен на страницата на БАН>>

В класацията на Станфорд, публикувана през 2021 г., 41 учени от БАН и още седем от членовете на Събранието на академиците и член кореспондентите, които работят във висши училища, са сред първите два процента топ учени в света. А в тази, публикувана през 2020 г., учените, работещи в БАН, са били 25.