Поради задържалите се продължително време високи температури за месеца, както и получени сигнали от граждани, "Дезинфекционна станция - Бургас" започва първите за годината наземни ларвицидни обработки срещу комари и профилактична дезакаризация на тревни площи от понеделник, съобщиха от Община Бургас.

Ще се третират регистрирани водни биотопни зони с биологични ларвициди, безопасни за хора, бозайници, пчели, риби и птици.

Унищожаването на насекомите ще се извършва от 6:00 до 10:00 часа, а третираните площи ще се обозначават със стикери.

Препоръката към гражданите е да не влизат в обработените площи и да спазват посочения в стикерите карантинен срок от 24 часа.