Конкурс за назначаване на полицаи обяви Областна дирекция на МВР - Бургас, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Изисква се задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел "Разследване"

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 4 (четири) вакантни длъжности.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които имат само българско гражданство, не са осъждани, не са навършили 41 години и имат висше образование в сферата на правото и националната сигурност.

Необходимите документи са нотариално заверено копие на дипломата, документ, удостоверяващ достъпа до класифицирана информация и други.

Документите за участие в конкурса се подават в сектор "Човешки ресурси" на Областна дирекция на МВР - Бургас (гр. Бургас, бул. "Христо Ботев" № 46).