През последните два месеца загинаха два от къдроглавите пеликани, маркирани с GPS предаватели, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В края на януари в района на язовир Мандра край Бургас загина младият женски пеликан Стела, а няколко седмици по-късно, в района на румънското езеро Головица, намиращо се северно от град Констанца, беше открит и трупът на възрастния женски пеликан Пламена. И в двата случая причината за смъртта е оплитане в рибарски мрежи и вероятно последвало удавяне на птиците.

На 20 януари, след като нощува върху една от плаващите платформи, изградени от БДЗП в утайниците на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Стела отлита към язовир Мандра, където се храни активно в източната част на водоема. Малко след това птицата се отправя за почивка към един от полуостровите, намиращ се при село Димчево. Около 13:00 ч. пеликанът отлита и се насочва към вътрешността на язовира между селата Константиново и Присад. До този момент поведението на птицата е нормално, след което предавателят отчита, че пеликанът е бил на една и съща локация в продължение на повече от 4 часа. Това е крайно неестествено поведение за вида и е невъзможно да се случи, освен ако птицата не е стабилно закачена за нещо във водата. Причината - оплитане в бракониерска рибарска мрежа. Най-вероятно при опитите си да се измъкне пеликанът се удавя.

На следващата сутрин предавателят излъчва сигнал от необичайна локация - дере близо до мост, южно от язовир Мандра. Екипът на БДЗП веднага отива на мястото и след няколкочасово търсене успява да открие устройството. То е било хвърлено точно под мост, в гъсти бодливи храсти, с останали прясна тъкан и пера към него. Явно GPS предавателят е бил премахнат от пеликана насилствено от човек.

Екипът на БДЗП веднага подава сигнал до съответните държавни институции - Районна прокоратура - Бургас, Областна дирекция МВР - Бургас, Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Бургас, както и до Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - Бургас. Последват няколко проверки и интервюта, но в крайна сметка не се стига до извършителите на престъплението.

След като пеликанът Стела се е оплел в бракониерска рибарска мрежа, по-късно вечерта е открит от бракониерите, които успавят да освободят предавателя и да се опитат да го скрият в недостъпен район. Това е грубо посегателство срещу защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. Проблемът с бракониерските рибарски мрежи в язовир Мандра е известен от много време насам. Вероятно стотици птици са загинали последните години, оплетени в такива мрежи. За съжаление такава е и съдбата на Стела, която беше маркирана с предавател от наш екип на 23 ноември 2023 г. в района на Атанасовско езеро.

За тези близо два месеца птицата успя да измине общо 1292 км, като най-често се хранеше в язовир Мандра и Бургаското езеро, а нощуваше по дигите в Атанасовкото езеро или на платформите, намиращи се в утайниците на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, посочват от БДЗП.

Лоши новини долетитат няколко седмици по-късно и от Румъния. Същата съдба сполетява и друг маркиран с предавател къдроглав пеликан - Пламена.

По време на своите хранителни придвижвания птицата се оплита в рибарска мрежа в езерото Головица, след което по-късно през деня трупът й е изхвърлен до канал в източния край на водоема. На следващия ден, след подаден от БДЗП сигнал, безжизненото тяло на пеликана е открито от колеги, работещи в администрацията на Биосферния парк "Дунавска делта". Този път обаче предавателят не е бил премахнат от птицата. Възрастният женски пеликан Пламена беше маркиран с предавател от екип на БДЗП на 4 декември 2023 г.

За тези два месеца и половината птицата изминава 2093 км. Ако не беше загинала Пламена най-вероятно щеше да загнезди в колонията на къдроглавите пеликани в румънското езеро Синое и щеше да ни предостави изключително ценни данни за вида.

За съжаление с това общият брой на загиналите къдроглави пеликани с предаватели стана пет. Данните показват, че оплитането в рибарските мрежи е един от основните проблеми за вида. В конкретния случай става въпрос за бракониерски набези. Известен е фактът, че в рибарските мрежи много често се оплитат и загиват и много други видове водолюбиви птици - корморани, потапници, гмруци, гмуркачи и др.

Въпреки всичко данните, получени от предавателите на Стела и Пламена, са изключително ценни и ни помогнаха да идентифицираме рискови участъци, където може да се очакват случаи с оплитане в рибарски мрежи, посочват още от БДЗП.

Дейностите по опазване на вида се осъществяват в рамките на международния проект "Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път" (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк "Персина", Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding - Украйна и Rewilding - Дунавска делта.