Специален софтуеър ще позволява някои от уредите и съоръженията в новия Център за комплексна подкрепа на хора с увреждания в Бургас да бъдат управлявани с поглед. Това заяви Мая Казанджиева, директор "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Бургас.

Центърът ще работи в партера на 4 вход в блок 42 на комплекс "Братя Миладинови". Предстои мястото да бъде изцяло ремонтирано и различните помещения да бъдат обединени и оборудвани специално за тези цели. Срокът на целия проект е до 2020 година.

Персоналът ще бъде съставен от двама социални работници, две медицински сестри, рехабилитатор, психолог, двама трудотерапевта, четирима домашни санитари за "заместваща грижа" на място и шофьор.

Капацитетът е 30 души, но с възможност за още 60 за почасови услуги. За хора с тежки физически увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа ще бъде осигурена 24-часова "заместваща грижа" в Центъра от екип от петима санитари. В такива случаи капацитетът е да 4 лица, като по този начин ще се осигури подкрепа за семействата, полагащи грижи за тях.