Община Бургас ще получи над 1 000 000 лева за изграждане обслужваща инфраструктура по плана на Промишлена зона (ПЗ) "Север". Това съобщи пред БТА кметът на Бургас Димитър Николов след церемонията по раздаването на Годишните награди на Бургаската търговско-промишлена палата.

Средствата в размер на 1 175 643 лева ще бъдат заделени от бюджета на Министерството на иновации и растежа и ще бъдат използвани за изграждането на нова обслужваща улица в индустриалната територия. С нея трябва да се осигури транспортното обслужване на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а други имат непосредствени инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж, стана ясно от думите на Николов. "Изграждането на инфраструктурата ще повиши качеството на транспортните комуникации, ще подобри транспортното обслужване, ще доведе до благоприятни условия за развитие на бизнеса", отчете кметът на Бургас.

Общинската администрация ще остане собственик на отсечката. Инвестицията е и във връзка с изпълнението на сертифицирания по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) проект "Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост" - Бургас, изпълняван от "Сидоренко Фудтех" ЕООД и "Сидоинвест" ЕООД, които са част от "Сидоренко Холдинг" АД*. Акционерното дружество беше отличено от Бургаската търговско-промишлена палата за създаване и внедряване на иновативни технологии в хранително вкусовата промишленост и добри финансови резултати. Статуетката им бе връчена от кмета на Бургас Димитър Николов.

Новата база на компанията е съставена от производствени халета, складова и офисна част. Строително-монтажните дейности приключиха, доставено е част от високотехнологично оборудване за производството на опаковки на хранителни продукти, което е изцяло роботизирано. В процес на въвеждане е специализиран софтуер за продажби и управление на складови наличности, Размерът на инвестицията на "Сидоренко Фудтех" ЕООД е над 10 000 000 лева, показа справка на БТА.

"Местната администрация в Бургас има готовност за кандидатстване по различни оперативни програми по новия програмен период, с което да се осигури финансиране за изпълнението на Фаза 2 от плана на ПЗ "ЮГ-Запад". Към момента може би три компании вече са закупили терени, а четвърта е в процедура. Но там сме с "вързани ръце", защото нямаме средства за изграждане на инфраструктурата. Подходите към тези терени не са изградени, което е ангажимент на държавата. Разполагаме с готови и съгласувани проекти. В Равнец имаме готовност също да изградим пътна връзка с канализация за бъдещата Индустриална зона в бившето военно летище. Отчуждили сме и теренза изграждането на пречиствателна станция, която ще се използва и от селото. Готови сме и с проект за обособяване на нова индустрилна зона в района на кв. "Долно Езерово" - на изхода на квартала в посока Братово. Имаме влязал в сила ПУП, гласуван от Общински съвет - Бургас, но чакаме отварянето на програмите. Ако бъде одобрени, багерите влизат до месец", разясни още кметът на Бургас Димитър Николов.

*"Сидоренко Холдинг" АД започва дейността си през 1990 година. Днес дружеството обединява фирми, специализирани в доставка на оборудване и технологични решения за различни отрасли на хранителната промишленост, както и за козметиката и битова химия. Работи с над 500 клиента в България и чужбина, а продукцията се реализира в Македония, Италия и Турция.