Проверка установи, че на плаж "Созопол - централен" за изграждането на защитни пясъчни валове (диги) е ползван пясък от заливаемата площ на морето. Това е нарушение на основни договорни задължения и на концесионера "Ауто Фактор" ЕООД е наложена неустойка в размер на пет на сто от годишното концесионно възнаграждение, съобщиха от Министерство на туризма.

До проверката се стигна след като преди две седмици местни жилители излязоха на протест с настояване на спре изграждането на диги. Тогава концесионерът на плажа заяви, че с укрепителните дейности не се загребва пясък, а цели опазване на пясъчната ивица от бурното море. Прокоповането спря временно, след което отново бе заснет багер в морето на плажа.

Снимка: bTV

От министерството уточняват, че нарушените от концесионера задълженията са: да осигури опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика; при експлоатация на обекта на концесията да не уврежда околната среда; да не извършва и да не допуска извършване на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на морския плаж, или да увредят околната среда чрез допускане на движение на моторни превозни средства върху морския плаж и добив на пясък.

Извършването на дейности по изграждане на защитни пясъчни валове (диги) или други съоръжения трябва да става след предварително съгласуване с компетентните органи, след определяне на конкретните дейностите, напомнят от министерството и допълват, че предприемането на съответните дейности следва да бъде извършено след получаване на становище за целесъобразността и законосъобразността им.

Концесионерът отрича да изгребва пясък за защитни диги

В становище на концесионера, получено днес, се посочва, че не отговарят на истината споделените от местни жители опасения, че се уврежда плажната ивица.

В становище на концесионера, получено днес в БТА, се посочва, че не отговарят на истината споделените от местни жители опасения, че се уврежда плажната ивица. "От морето не се изгребва пясък и не се изграждат защитни диги. На плажа се извършват единствено защитни дейности по метода "контраборд", които целят да запазят целостта на пясъчната ивица и да се предотврати отнемането й от бурните вълни през зимата", посочва концесионерът на плажа и допълва, че тези дейности са съобразени със законовите изисквания и са в съответствие със задълженията по концесионния договор.

В становището се напомня, че преди започването на защитните дейности на плаж "Созопол - Централен" с официални писма са били уведомени Министерството на туризма, Басейновата дирекция и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите. Контрабордът в задната част на плажа не уврежда флората или фауната и не засяга околната среда, а единствената му функция е да противодейства на силата на вълните, изтъква концесионерът.