Професионалната гимназия по транспорт е единствената от Бургас, заедно с още 24 училища от страната, която е в списъка с одобрени проекти за финансиране от Министерството на образованието и науката по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".

Проектът "Иновативно професионално образование чрез партньорство с бизнеса" на Автото включва модернизиране на материално-техническата база в работилниците по учебна практика. Планирано е закупуване на най-съвременно техническо оборудване.

Ще бъдат обзаведени нова лаборатория за електрически и хибридни автомобили и работилница за диагностициране и ремонт на отделни елементи от електроинсталацията на автомобила. Лабораториите ще се модернизират с ново поколение симулатор за леки електрически превозни средства.

В тях ще има електрически велосипед /E-bike/, скутер и електромобил, симулатори на хибридна и електрическа системи, хибриден двигател TOYOTA с хибриден силов агрегат, преносим компютър, работна маса и специална количка с всички възможни инструменти.

Общата стойност на проекта е 80 000 лева, а основна партнираща организация е "Бургасбус" ЕООД. Реализацията на проекта ще обхване 191 ученици от специалностите "Автотранспортна техника", "Автомобилна мехатроника" и "Спедиция, транспортна и складова логистика".

Те ще придобият практически умения и навици за диагностициране на системите на електромобила и за работа в реална трудова среда.