С 47 гласа "за" общинските съветници приеха Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на Бургас. Така в бъдеще проектанти и архитекти ще трябва да съобразяват стилово фасадите и другите елементи на сградите. При ремотни и реконстуркция също ще се спазват правила, бе уточнено по време на самото заседание.

Предложението за приемането на наредбата беше внесено от кмета на общината Димитър Николов.

"Наредбата има за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се изисквания към инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн и още на този етап от инвестиционния процес ще бъде овладяно безконтролното и нестандартно офромление на градската среда, което се получава, при положение, че липсват единни правила. Очакванията от приемането на Наредбата за градската среда са свързани с възможността град Бургас да придобие цялостно нов облик, като се спре оформянето на такъв, чрез неконтролиран процес на единични решения за отделни зони", пише в мотивите към наредбата.

По време на изказването на кмета Димитър Николов пред Общинския съвет стана ясно, че стиловото съобразяване на частните сгради ще е за сметка на собствениците, а на общинските сгради за сметка на общинския бюджет.

"Ние ще се съобразим с текстовете в наредбата по отношение на общинската собственост. Към частните собственици ще се прилагат тези изисквания, включени в документа. В момента има изисквания за сградите, които се обновяват по програмата за енергийна ефективност. Вече трета година общината провежда друга програма за сгради на културата. Булевард "Алеко Богориди" е пример за това. Когато собственик откаже да приведе фасадата във вид по изискванията, администрацията плаща за изпълнението им, а след това по съдебен ред си получава средствата. 80 на сто собствениците се съобразяват. В някои случаи събирането на собствениците на сградите е трудно, но правим всичко възможно да помогнем при подготовката на необходимите документи. През Министерството на културата са най-тежките процедури", каза кметът.

По думите му националното законодателство също не е съвършено. Изказването му беше направено след отправени критики от общински съветници, че в предложената за гласуване наредба има сериозни пропуски.

"Нужно е да има стандарти по прилагането на мерките, включени в наредбата. Стандартите включват дори вида на настилката, осветителни тела, дори кошчетата и шрифтовете, които дават марка на града. Към наредбата в момента има само 4 предложения и те касаят само цветове и подземната свързаност. Стандартите трябва да са направени много добре. Администрацията едва ли има време и капацитет да го направи. Това трябва да се направи с браншови организации и външни експерти", каза общинският съветник Георги Дракалиев.

"Общината има нужда от такава наредба. Така предложения вариант обаче е малко пресилен. Според чл. 23, ал. 2 в нея приоритетно ще се разглеждат, съгласуват и изпълняват обекти около главни публични пространства. Това не трябва да фигурира в тази наредба, защото е дискриминационен елемент. Не видях информация за стандартите. Ако я приемем, голяма част от приоритетите в нея няма да са приложими, защото нямаме стандарти", коментира от своя страна Стоян Грозев.

По време на дебатите стана ясно, че стандартите по приетата наредба ще бъдат изготвени и допълнени на по-късен етап, а становища и предложения ще бъдат приети от всички съсловни организации с отношение към нормативния акт. Според заместник-кметът по строителство в местната администрация инж. Чанка Коралска, текстовете в гласувания документ са плод на 3-годишен труд.

"Не мога да се съглася с тези, които казаха, че тази наредба не е коментирана със съсловните организации. Не е вярно, че не е обсъждана. За нас този нормативен акт е нещо ново, независимо че в годините сме опитвали по различни начини да въвеждаме такива стандарти. При ремонта на "Богориди" си поставихме задача да изискваме от всички търговски обекти - тентите и пространства около тях да бъдат в един облик. Това се видя от всички. Тази наредба, тепърва след като бъде приета, ще има възможност да се развива - вярвам, в добра посока. Призовавам, ако сте забелязали конкретни пропуски и имате предложения, да ги отправите към нас и ние ще ги коментираме със съсловните организации и ще предложим вариант за изменение", каза Коралска.

Според арх. Петър Статев, наредбата касае бъдещи сгради и е крачка в правилната посока.

"При изготвянето ѝ е взето становището на Камарата на архитектите, тепърва останалите от тях предложения ще се добавят към нея. Самата наредба дава възможност за запазване на историческия облик на града. И на мен ми се искаше да се включат готовите силуети по улиците, но ще изчакаме малко, към момента те са частично изработени", каза той.