Това обяви министърът на държавната администрация Николай Василев след днешното заседание на правителството, предаде БГНЕС.
В тълковния речник е записано следното значение за думата транслитерация: в езикознанието – предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор, установи Дир.бг.
Според Василев законът има няколко цели. Той дава определение на термина „транслитерация“, очертава кръга от субекти, които са задължени да го спазват – всички национални институции, както и всички физически и юридически лица, които използват в името си или в търговската си марка географски наименования или имена на исторически личности. Законът определя основните правила за транслитерация чрез въвеждане на таблична система за транслитерация.
Според Василев, ако законът бъде приет до пролетта, той и неговата администрация ще направят всичко възможно за няколко месеца да наложат правилата.
„Никога в живота си не съм виждал карта на България, изписана правилно, освен тези, които са направени в нашето министерство“, заяви Николай Василев.
Преди няколко месеца той обяви, че 50% от табелите на латиница по пътищата в страната са грешни. Проблемът идвал от все още неподменените стари табели, но подмяната им вече започнала.
Според него много грешки има и в изписаните на латиница географски наименования в пътните карти и в голяма част от уеб-сайтовете на различни институции.
"Още едно "n" няма ли да сложите?", това попита изумен той служителки в чейнджбюро на ГКПП-Калотина миналата година заради грешното изписване на табелата No comissionn (на английски commission - б.р.).