Това заяви министър-председателят Сергей Станишев след като правителство прие доклада за изграждането на автомагистрала "Тракия. Шест са новите условия, които се поставят пред португалците за концесията на магистралата. Сред тях са: концесионерът да поеме изцяло строителния риск и от договора да отпаднат клаузите, предвиждащи явна или скрита форма на държавна гаранция. Първоначално договорената цена за строителство и рехабилитация на републиканския път Калотина-Софийски околовръстен път /Северна дъга/-Оризово-Стара Загора-Нова Загора-Ямбол-Карнобат-Бургас остава непроменена. Финансирането на проекта ще бъде открито в срок не по-късно от 3 месеца след подписването на анекса към договора. Предвидена е възможност за поетапно въвеждане в експлоатация на участъци от новото трасе на автомагистралата. Изискванията трябва да бъдат приети от концесионера безусловно и да бъдат отразени в анекс към договора до 15 февруари. В противен случай българската страна ще смята договорът за недействителен и ще пусне нов търг или ще се строи със заеми, каза премиерът.