По думите на председателя на бюджетната комисия в градския парламент Иван Нейков по този начин общината компенсира ръста от 20% в данъчна оценка на имотите и така запазва стойността на такса смет като миналогодишната. Други градски съветници обаче изчислиха, че въпреки спада на промила, софиянци ще плащат по-висока с 2 процента такса „Смет” в сравнение с миналата година. Първоначално предложението беше намалението да е 2,05 на хиляда досега. Съветниците обаче одобриха като краен вариант предложението, направено от БСП за 2 промила на хиляда върху данъчната оценка. Градският парламент отхвърли предложението на Демократи за силна България да се върне отстъпката от 5 процента при заплащане на такса „Смет” до края на април. Съветниците отложиха разглеждането на план-сметката за дейностите по чистота в града. Според плана се предвижда 95,5 лева да бъдат отделени за тази сфера. От тях обаче за концесионерите са отделени 52 милиона лева, а за балирането на боклук – 26 милиона лева, докато за улично чистене и разчистване на 400 незаконни сметища са предвидени само 1,5 милиона лева, възнегодуваха повечето съветници.