Със заповед на кмета на община Варна Иван Портних от 15 май до 1 октомври се забранява извършването на всички видове строителни и монтажни работи на територията на комплексите "Златни пясъци", "Св. Св. Константин и Елена", курортен комплекс "Чайка", курортна зона "Прибой" и курортна зона-местност "Манастирски рид", съобщиха от пресцентъра на общината.

За същия период се спира достъпът на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали в комплексите. Изключение се допуска за неотложни аварийно-ремонтни дейности.

В периода от 1 май до 14 май изнасянето на строителни отпадъци от строежите в комплексите ще се осъществява в часовете от 8.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа, като извозването се осъществява по разрешения маршрут, след издадено от общината удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси от съответния обект, уточняват от общинската администрация.

В срок до 14 май възложителите и изпълнителите на незавършени строежи на територията на комплексите се задължават да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, да демонтират временно поставените обслужващи обекти, които са извън границата на строителната площадка, както и да почистят и възстановят нарушените в резултат на строително-монтажните работи, тротоари и пътни настилки около строежите. Засегнатите от строителството зелени площи трябва да бъдат почистени от строителни отпадъци, обработени и засадени със съответния вид декоративна растителност.

От общината припомнят, че за нарушаване на заповедта физическите лица ще се наказват с глоби от 1000 до 10 000 лева, а на едноличните търговци и на юридическите лица ще се налага имуществена санкция в размер от 10 000 лева до 50 000 лева.