Започна обследване на къщата на чешкия архитект Антон Новак - създател на Морската градина, с цел изготвяне на технически паспорт на сградата, съобщиха от дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна. Тя се намира в Приморския парк и бе предоставена от държавата на Община Варна за безвъзмездно управление. В момента се работи по подготовка на техническата документация за ремонт на къщата и превръщането й в културно-исторически център, свързан с живота на Антон Новак и създаването на Морската градина.

Успоредно с това Община Варна подготвя проектно предложение за дигитализиране на архива на паркостроителя. Това може да стане възможно в рамките на програма "Морско дело и рибарство", където предстои отваряне на мярка, даваща различни възможности за европейско финансиране на дейности, свързани с инвентаризация на културни, исторически и природни обекти. Наследници на Антон Новак са готови да предоставят на Община Варна богат архив от снимки и кореспонденция, които не са публикувани. Проектът предвижда и създаване на албум с архивната колекция, заявиха от дирекция "Европейски и национални оперативни програми".