Във Варненско се очертава остър недостиг на специалисти по здравни грижи - медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори. Това съобщиха днес от пресцентъра на областната администрация във Варна, след като под председателството на областния управител Андрияна Андреева, Комисията за изработване на областна здравна карта е приела окончателния вид на документа.

При създаването на картата е направен анализ на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ, както и на достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо на територията на региона - 430 837 души, предава БТА.

Резултатите показват, че има нужда да се увеличат с 10 процента леглата в здравните заведения в областта. В момента те са 3195, от които 2109 са за активно лечение. Освен заради по-доброто обслужване на живеещите в района, увеличението на леглата се налага и от факта, че през лятото населението в областта рязко нараства.

Освен това, по данни на Районната здравноосигурителна каса, 34 процента от лекуваните пациенти във варненските лечебници, са от други региони.

Извършеният анализ на извънболничната помощ показва, че има концентрация на общопрактикуващите лекари в големите населени места, което създава неравнопоставеност на хората за достъпа им до медицинска помощ.

В региона работят 294 индивидуални и 24 групови практики за първична медицинска помощ, както и 579 индивидуални и 61 групови дентални практики.

Според направения анализ, в областта не достигат 1200 медицински сестри. Към декември 2022 г. в региона работят 1290 такива специалисти, но 30 на сто от тях са в предпенсионна възраст, а 15 процента са над 60 години. Акушерките също са на критичния минимум. В момента работещите са 386. От тях 20 на сто са пред пенсия, а 15 процента са навършили 60 години. Подобна е ситуацията и при медицинските и рентгеновите лаборанти.

Констатациите на комисията показват още, че лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ са концентрирани главно в областния център и са недостатъчно в по-малките населени места.

За БТА от пресцентъра на администрацията уточниха, че предложението на комисията за новата здравна карта на Варненска област, заедно с придружаващия анализ и статистическа информация, вече е изпратено в Министерството на здравеопазването.

Според специалистите, са необходими финансови, административни и мениджърски подходи, които да провокират интерес към професиите, по които има недостиг на кадри. Конкретните мерки обаче биха могли да се вземат на национално ниво, след приемането на Националната здравна карта.