През миналата година има увеличение на престъпленията, които са извършени в условията на домашно насилие на територията на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) във Варна. Това каза пред медиите днес главният секретар на вътрешното министерство Живко Коцев, който присъства на отчета и анализа на работата на дирекцията през миналата година.

По думите му Област Варна не прави изключение от страната, а увеличението на престъпленията в условията на домашно насилие е с близо 150 пункта. Коцев допълни, че са отчетени и по-голям брой издадени мерки за защита, както и ограничителни заповеди.

Главният секретар поздрави служителите на дирекцията за работата и постигнатите през миналата година резултати. Той коментира, че спадът на нивото на регистрираната престъпност през 2023 година е с 11 процента, а разкриваемостта се увеличава в сравнение с предходната година с 12 на сто.

Според него са добри резултатите на дирекцията при противодействието на престъпленията против личността (убийства, опити за убийства, телесни повреди и др.). Той обясни, че на територията на областта няма неразкрити убийства и опити за убийства.

Регистриран е спад на грабежите.

Според главния секретар на първо място сред акцентите за тази година в работа на служителите на полицията във Варна ще е обучението и професионалната подготовка. По думите му е очевидно, че има дефицити и пропуски в знанията и уменията да се реагира в чисто рутинни ситуации.

Сред другите акценти са противодействието на производството и разпространението на наркотици, както и намаляване на пътнотранспортния травматизъм.