От есента във Военноморското училище във Варна ще бъдат открити две нови специалности, свързани с киберсигурността, каза началникът на учебното заведение флотилен адмирал проф. Боян Медникаров. Той уточни, че в специалността "Кибероперации" ще се обучават експерти за нуждите на министерството на отбраната. Втората програма - "Киберсигурност", ще бъде бакалавърска и приемът по нея ще бъде за цивилни студенти.

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: Bulphoto

По всяка вероятност общият прием през тази година ще бъде около 560 студенти, допълни Медникаров. По думите му по предварителна информация учебното заведение ще получи поръчка и за подготовката 52-а нови курсанти. 20 от тях ще бъдат обучавани за нуждите на Военноморските сили, 20 - за Военномедицинската академия. Останалите 12 ще се подготвят като експерти по киберсигурност за цялата система на министерството на отбраната.

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: Bulphoto

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: БТА

Началникът на училището флотилен адмирал Боян Медникаров награждава отличили се

Снимка: Bulphoto

Очаква се през тази година да нарасне и броят на чуждестранните студенти, допълни Медникаров. По думите му техният брой вече надхвърля 450 души, но в момента ръководството на училището работи активно за привличане на още младежи, най-вече от Африка.

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: Bulphoto

Медникаров каза още, че в процес на подготовка са нови магистърски програми, част от които в партньорство с други университети. Освен това през тази година във Военноморското училище ще бъде открит нов център за спасяване на море.

Проф. Медникаров съобщи предстоящите задачи пред ръководството на ВВМУ след тържественото честване на 138-а годишнина от основаването на учебното заведение. Празникът събра представители на местната и държавната власт, на академичната общност, висши морски офицери и общественици. По случай годишнината бе открит обновен кабинет в катедра "Математика и физика".

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: БТА

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в България. Основите му са поставени преди 138 години в град Русе. Именно там на 9 януари 1881 година се формира Морско училище по разпореждане на Военното министерство на Княжество България. За инициатор за създаването на учебното заведение се посочва капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич, завеждащ тогавашните ВМС на страната. Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин, който остава на тази длъжност до март 1882 година. През 1954 г. учебното заведение се нанася в сегашния учебен комплекс на ул. "Васил Друмев" № 73. С Указ на Президиума на Народното събрание от 1956 г. то получава статут на висше инженерно морско училище и е преименувано на Висше народно военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". През 1960 г. то е вписано в регистрите на Международната морска организация (IMO) към ООН, с което се признават дипломите на възпитаниците му пред всички корабособственици по света. От 1991 г. названието му вече е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"=

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: БТА

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: БТА

138 години ВВМУ "Н.Вапцаров"

Снимка: БТА