Няколко сигнала за умряла риба на брега и в морската вода в района на къмпинг "Свети Георги" в местността "Иканталъка", между Каварна и Балчик, са постъпили вчера в РИОСВ - Варна.

Експерти от екоинспекцията са направили незабавна проверка заедно с представители на Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна.

Извършен е обход по протежението на плаж "Иканталъка II", включително на плажа при къмпинг "Св. Георги" и плаж "Херос", в землището на с. Топола. Установено е струпване на мъртви рибни екземпляри от видовете попче, морска мишка, малки пясъчни рачета и други. Същите са с размери около 3-4 см. Във водата се наблюдава както умряла, така и жива риба.

От РИОСВ-Варна не са установени брегови източници на замърсяване или опалесценция по повърхността на морската вода, която е бистра с наличие на водорасли без неприятен мирис.

По заявка на Басейнова дирекция "Черноморски район" са взети водни проби от два пункта - плаж "Иканталъка II" при къмпинг "Св. Георги" и от плаж Тузлата. Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на анализите на водните проби.

По информация на сигналоподателя, както и спасители, присъстващи на плажа, налице е рязко понижение на температурата на морската вода.

Междувременно от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че вече са готови резултатите от извършеното седмично пробонабиране за радиоактивни вещества в бреговите пунктове на Дуранкулак, Шабла и Калиакра, във връзка с разрушаването на стената на язовир "Нова Каховка" в Украйна. И в трите пункта те са под границите за определяне на метода, съобщават от МОСВ

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Вчера от Басейнова дирекция "Черноморски район" е извършила пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води. Първите резултати от изследванията се очакват в рамките на 10 дни.