Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков възложи да се изследва казуса със статута на Крайбрежна алея "Капитан Георги Георгиев" във Варна. Целта е да се защити обществения интерес и да се гарантира живота и безопасността на пешеходците по т.нар. Алея първа.

Началникът на РДНСК-Варна инж. Кирил Москов издаде заповед за детайлна проверка, която се провежда от 12 до 23 юни 2023 г. съвместно с МВР. Създадена е работна група, която ще провери на място и по документи строеж "Крайбрежна алея /дамба/ "Капитан Георги Георгиев".

В тази връзка за периода на проверката се ограничава достъпът на моторни превозни средства в зоната, с изключение на автомобилите със специален режим и автомобилите, обслужващи обществените обекти по крайбрежната алея.