Нов проект за изграждане на изкуствен остров във Варненско-Белославското езеро бе представен днес на работна среща във Варна. Той е на стойност около 1,8 милиона евро, уточни Анна Натова, началник дирекция "Управление на проекти" в Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура". Идеята е островът да бъде създаден от драгирани земни маси, получени при удълбочаване на различни зони. По думите на Натова предварителните разчети сочат, че ще бъдат необходими около 200 000 кубика.

Вече е факт работният план на проекта. Според Натова са предприети съгласувателни процедури с различни институции. В момента текат и проучванията за техническия проект за създаване на острова. Има няколко варианта как да се задържат натрупаните драгирани маси и да не се допуска те да се разпръскват обратно по дъното, посочи Натова. По думите й може да се използва конструкция от гео-туби - гъвкави тръби, монтирани стъпаловидно. Другият начин е натрупването на габиони - правоъгълни метални мрежи, запълнени с камъни. Островът може да бъде оформен и чрез бетонови блокове.

Партньор на ДППИ по новия проект е Българското дружество за защита на птиците. Неговият представител Николай Петков посочи, че Варненско-Белославското езеро е едно от най-урбанизираните в страната и островът ще помогне да не се губят местообитания на застрашени видове. По думите му приоритет са дъждосвирци, рибарки и други птици, които са защитени, а част от тях се срещат рядко в страната. Петков разясни, че в прилежащите на острова територии ще бъдат изградени допълнително наколни платформи, които е доказано, че успешно привличат пернатите.

ДППИ разработи и проект на наредба за устойчиво управление и контрол на депата за драгажни маси, каза още Анна Натова. В момента такъв регламент липсва. По думите на Натова проектът на наредбата вече е представен за съгласуване със заинтересованите институции.

На работната среща днес представителят на Военноморските сили подполковник Милен Хинтоларски поиска щабът да получи точните координати къде е планирано да бъде изграден островът. Представителите на морския бизнес препоръчаха да се вземе предвид това, че в този район има корабоплаване. От ДППИ увериха, че проектът е съобразен с общия устройствен план на Варна и е фиксирано място за изграждане на острова, предвидено за влажна зона. По тази тема обаче предстои да вземе позиция и "Морска администрация".

Директорът на "Басейнова дирекция" във Варна Явор Димитров изрази притеснение, че ведомството, което ръководи, не е запознато с инвестиционното предложение на ДППИ за създаване на изкуствен остров. По думите му експертите в дирекцията трябва да преценят доколко законосъобразно е изграждането на такова съоръжение и къде трябва да е местоположението му.