От началото на юли е засилен контролът на Инспекцията по труда в морските курорти, включително чрез командироване на инспектори от други области на страната, съобщават от ГИТ.

Обектите със сезонен характер са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането, се подчертава в текста. При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд - работа без трудов договор, наемане на договор на непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

Наетите за сезонна работа не трябва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор, защото при евентуално нарушаване на правата им могат да претендират пред ИА ГИТ само за условията на труд и възнаграждение, договорени писмено, предупреждават от ГИТ.

Работодателят нямат право да допуска работници и служители до работните им места без да им е връчил подписан от двете страни екземпляр на трудовия договор, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и длъжностна характеристика.

Трайна практика след приключване на туристическия сезон е в ИА ГИТ да се подават сигнали от лица, работили без трудов договор, на които не е изплатена най-често последната заплата, информират от трудовата агенция.

От там припомнят, че наемането на непълнолетни лица става само след разрешение от Инспекцията по труда, което важи за конкретното работно място, за което е поискано, и за работодателя, с който е сключен договорът.

Процедурата за наемането на лица, ненавършили 18 г., е описана подробно на сайта на ИА ГИТ.

При наемане на лица от трети държави работодателите са длъжни да са сигурни, че кандидатите имат право на достъп до пазара на труда у нас.