Незаконни зауствания в дерета отвеждат фекално-битови отпадъчни води в Шокъровия канал, а след това се изливат в морето. Това показва проверка на компетентните органи, обясни министърът на околната среда и водите Петър Димитров, който инспектира съоръжението. Мониторинг показва, че има замърсяване в канала, който е водосборен само за дъждовна вода.

Министърът е разпоредил Регионалната инспекция по околната среда и водите да направи проверка и да даде предписание на общината да разреши проблема:

"Основните характеристики на тези отклонения са от битово-фекален характер. Това е комплекс от дерета, които би било редно да отвеждат единствено дъждовни води в морето. Очевидно има незаконни заустявания нагоре по тези дерета", каза министър.

Димитров обясни, че се е запознал с проекта за дълбоководно заустване на водите от Шокъровия канал, но според него по-лесен и бърз вариант е замърсените води да отиват в централната канализация.

Служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров

Снимка: БТА

По време инспекцията министърът бе придружен от директорите на РИОСВ Ерджан Себайтин, на Басейнова дирекция Явор Димитров и на екодирекцията в общината.

Снимка: БТА

Експерти взеха експресни проби от морето там, където се вливат водите от Шокъровия канал. Резултатите показаха завишаване на някои от показателите. Институциите обаче успокоиха, че няма забрана за къпане в тази зона, тъй като качеството на морската вода е добро.

От екоинституциите заявиха, че са получавали многократно сигнали за замърсяване на водите, които изтичат от канала в морето.