Кражби на дрехи от молове и на вещи от автомобили, притежание на наркотици, палежи, унищожаване и повреждане на имущество, телесни повреди са сред най-честите случаи, при които спрямо малолетни и непълнолетни се водят възпитателни дела в Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в район "Одесос" във варна, сочи доклад на Комисията за 2018-а г, съобщи Varna24.bg.

За първи път има случай на използване на газов пистолет от дете срещу негов връстник, за щастие без последици. За този случай освен полагане на обществено полезен труд извършителят е получил и предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат.

Общо 32 са разгледаните дела от Комисията в "Одесос" спрямо 40 деца за м.г. 12 обществени възпитатели - педагози, психолози, социолози, се грижат за децата при прилагането на мерките, наложени им от съответните състави на МКБППМН, гледащи делата. "Наказаните" участват в лекции, обучения, програми за преодоляването на отклоненията в поведението.

По-големите /над 16 г./ полагат обществено полезен труд-боядисват детски площадки, чистят градинки и др. През 2018-а г. има наложени мерки и спрямо родителите на 4 деца, за които е установено, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието им. Родителите участват в специални беседи, дължат и глоби.

Традиционно Комисията провежда открити дни за популяризиране на дейността си, като през м.г. в тях са се включили 1409 ученици от 9 училища на територията на района. В лекциите, беседите и презентациите са участвали 67 учители и 16 специалисти от Местната комисия, Детска педагогическа стая и обществени възпитатели.