Договорът за модернизиране на градския транспорт в община Варна бе подписан днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов, съобщиха от министерството.

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 85,4 млн. лв., като оперативната програма осигурява от тях 70 млн. лв.

По проекта ще бъдат закупени 60 нови електрически автобуса за нуждите на общинската фирма "Градски транспорт" ЕАД във Варна. Предвижда се доставка и монтаж на 60 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане. С изпълнението на проекта количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с източник транспортът ще се намали с 1 тон на годишна база.

Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за над 340 000 жители на община Варна. Срокът за изпълнение на дейностите е 39 месеца.

Проектът е част от усилията на Община Варна за модернизация на градския транспорт в града и подобряване показателите на въздуха. За целта до момента са успешно реализирани още три проекта, в рамките на които бяха закупени 85 нови автобуса и 30 тролейбуса, допълват още от екоминистерството.