За проповядване на омраза на религиозна основа на Ахмед Муса Върховния касационен съд (ВКС) наложи окончателно наказания "лишаване от свобода" за срок от 1 година и "глоба" от 5000 лв. Окончателното решение на ВКС е взето на 25 април, става яно от съобщение на съда. В него също така се казва, че на 3 май 2019 г. ВКС е бил уведомен от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Из мотивите на ВКС за окончателната присъда

Според върховните съдии правилно е прието, че през инкриминирания период от време, на посочените места и пред множество хора Муса е проповядвал омраза на религиозна основа. В оскъдната съдебната практика на ВКС по чл. 164 ал. 1 от НК (проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово) е прието, че проповядването е разпространяване на оценъчна информация, чрез която деецът развива, аргументира и огласява възгледи, които по естеството си са годни да разпалят вражда или омраза.

Какво е проповядвал Муса

В решението на ВКС се подчертава, че Муса е използвал религията, за да проповядва омраза към християните, евреите и всички други религии, изричайки публично на своите петъчни проповеди в джамиите, в кафенета и на други публични места пред събралите се хора, че "който не е с нас, е против нас", че "ислямът ще победи по целия свят и това ще стане със сила и меч", с "джихат", че "поклонниците на салафизма" са истински мюсюлмани, а всички останали са "неверници", "грешници" и "гяури".

В речите си той възхвалявал тези, които "умират за вярата", "слагат бомби и режат глави" в името на тази вяра. Убеждавал, че мюсюлманите трябва да воюват с християните, да "убиват и колят", докато те не приемат исляма.

Нарушени ли са правата на Муса да изповядва религия

Съдебният състав на ВКС не се съгласява със становището на защитата, че подсъдимият е упражнявал правомерно конституционно гарантираното му право на свободно изповядване на религия. Според Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) правото на свобода на "религия" има два аспекта - правото на всеки да има убеждение, което е "абсолютно" право, и правото да демонстрира това убеждение, което "не е абсолютно", тъй като може да засегне правата на други лица.

Майката на Ахмед Муса - Живка Стоянова

Снимка: Булфото

Инкриминираните в обвинението факти срещу подсъдимия не засягат "вътрешното му право на религиозни убеждения", което се ползва с абсолютна защитата от държавата. Фокусът в тях е за избрания от подсъдимия начин на демонстриране на религиозните му убеждения и на съдържанието на отправените послания. В словото си подсъдимият приканвал към "свещена борба" срещу християните и други религии, като настройвал срещу тях, наричайки ги "неверници", "гяури" и "грешници" - квалификации, които сами по себе си са достатъчни да разпалят омраза между хора от различни етноси на религиозна основа, подчертават върховните съдии. Те пишат още, че признавайки правото на автономно съществуване на религиозните общности като задължително за плурализма в едно демократично общество, ЕСПЧ предоставя "правото на намеса на държавата", предвидена в закона, когато чрез езика на омразата се засягат изконни демократични ценности, правата и свободите на другите граждани. Такъв според ВКС е настоящият случай.

Много ли са 8 г. за този процес

ВКС заявява в заключение, че "не констатира явна несправедливост на наложеното на Муса наказание". Според касационната инстанция съдът правилно е отчел, че за постигане на целите на наказанието (чл. 36 от НК) следва да определи по-тежкото по вид наказание - "лишаване от свобода" за срок от 1 година и "глоба" в размер на 5000 лв., а не алтернативно предвиденото "пробация". Въззивният съд не е игнорирал обстоятелството, че наказателното производство е продължило повече от 8 години, но с оглед на естеството на разследваната престъпна дейност, нейния мащаб, период и множеството участници в нея, ВКС приема, че този срок не е "неразумно дълъг".