Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува единодушно с 10 гласа "за" и без дебат предложението на главния прокурор Иван Гешев да се замразят всички заплати на работещите в съдебната система до края на 2020 г.

Гешев представи предложението си и обясни, че заради извънредното положение са налице индикации за финансова нестабилност във всички сектори. 

"Трябва да покажем солидарност с българските граждани по време на извънредното положение", каза Гешев.

Утре може решението да бъде внесено за разглеждане от пленума на ВСС.

Гешев предлага и всички служители, магистрати и прокурори, които предстои да се пенсионират до края на календарната година, да вземат целия си платен годишен отпуск. Това ще става по график, определен от административния ръководител на съответния съд или прокуратура.

Стана ясно още, че всички работещи в съдебната система може да бъдат принудени от административния си ръководител и без тяхно съгласие да използват половината от платения си годишен отпуск. Това също ще става по график.

Главният прокурор обясни, че трябва да се осигури нормалната работа на съдилищата и прокуратурите. Всички мерки ще важат не само за магистратите, но и за съдебни служители, деловодители, прокурори и секретари.