Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) трябва да извърши проверка на проверката, която председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов възложи на делата за мерките за неотклонение на бившата кметица на "Младост" Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

Това реши днес Съдийската колегия във ВСС след два часа дебати, като основа решението си на Закона за съдебната власт, който регламентира, че "ИВСС извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите", съобщи "Лекс".

Решението беше взето със 7 на 6 гласа, като срещу изпращането на казуса в инспектората гласуваха самият Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев.

Повод за него стана писмо от 11 съдии от АСНС, които след като Панов разпореди да бъдат проверени делата за мерките на Иванчева и Петрова, поискаха становище от ВСС по два въпроса. Първият от тях беше: "Правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл.270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила за организацията на дейността на съдебния орган, и съставлява ли това опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет?". А вторият - дали това "съставлява проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС, предвид обстоятелството, че спрямо никой друг съдебен орган в страната, не са били предприемани проверки при идентични условия?".

Това накара колегията преди дни да поиска от апелативните спецсъдии да кажат нарушена ли е била всъщност независимостта им с тази проверка.

В сряда те са провели общо събрание, на което са решили да отговорят на кадровиците по следния начин: "Не твърдим и в становището си не сме твърдели, че е нарушена независимостта ни (изводима от понятието "проверка за независимост")". Като повтарят искането си ВСС да вземе становище дали е проявена тенденциозност към тях и дали проверката, разпоредена от Панов, е правомерна и допустима.