Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) одобри списък от 22-ма съдии, които ще могат да разследват главния прокурор и заместниците му, съобщиха от пресцентъра на съда.

Одобрените магистрати са от Апелативен съд - София, Софийския градски съд и от окръжните съдилища във Варна, Русе и Ямбол.

Измежду съдиите в списъка, при необходимост, на случаен принцип ще се разпределя преписката в случаите, когато има законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник. Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие. Избраният съдия ще бъде временно назначен на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да осъществи разследването.

Изготвянето на списъка се налага след приетите от парламента законодателни промени, с които се създаде механизъм за разследване на главния прокурор. Съдиите, които ще разследват главния прокурор или негов заместник, трябва да отговарят на определени законови изисквания - да са действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела.

Те са:

-Теодора Стамболова - съдия във Върховния касационен съд, председател на отделение;

- Веселина Вълева - съдия в Апелативен съд - София;

- Георги Ушев - съдия в Апелативен съд - София;

- Пламен Дацов - съдия в Апелативен съд - София;

- Стефан Илиев - съдия в Апелативен съд - София;

- Весислава Иванова - съдия в Апелативен съд - София;

- Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд - Варна;

- Христина Иванова - съдия в Софийския градски съд;

- Вилислава Ангелова - съдия в Софийския градски съд;

- Даниела Борисова-Райчинова - съдия в Софийския градски съд;

- Иван Коев - съдия в Софийския градски съд;

- Петър Сантиров - съдия в Софийския градски съд;

- Петя Крънчева-Тропчева - съдия в Софийския градски съд;

- Атанас С. Атанасов - съдия в Софийския градски съд;

- Петър Стоицев - съдия в Софийския градски съд;

- Мирослава Тодорова - съдия в Софийския градски съд;

- Андрей Ангелов - съдия в Софийския градски съд;

- Даниела Талева - съдия в Софийския градски съд;

- Асен Попов - съдия в Окръжен съд - Варна;

- Светлозар Георгиев - съдия в Окръжен съд - Варна;

- Александър Иванов - съдия в Окръжен съд - Русе;

- Пепа Чиликова - съдия в Окръжен съд - Ямбол.