Вкарват в психиатрия джигита, предизвикал мелето във Варна. Мярката настаняване за изследване в психиатрично заведение на 36-годишен мъж, блъснал пешеходка и множество автомобили на кръгово кръстовище, е наложена от Районен съд - Варна. Днес магистратите уважиха внесеното искане от прокуратурата за настаняване за изследване в психиатрично заведение на водача. Деянието е извършено в обедните часове на 2 юни т.год. във Варна, в района на кръгово кръстовище и ул. "Кракра".

От събраните писмени и гласни доказателства досега по досъдебното производство се установява, че обвиняемият страда от биполярно разстройство, с последна хоспитализация в психиатрична клиника през периода 16-30 май тази година. Назначаването на съдебнопсихиатрична експертиза на обвиняемия се обуславя от необходимостта да се изясни дали деянието е било болестно мотивирано или е било под токсичното въздействие на психоактивни вещества. Именно с оглед обезпечаване изготвянето на заключение по назначената експертиза е поисканата мярка за настаняване в стационарно психиатрично заведение. Обвиняемият и неговият защитник не възразяват за уважаване на направеното искане.

Съдът прие, че в конкретния случай е налице обективна необходимост от настаняване на лицето за изследване в психиатрично заведение, доколкото има данни за психично заболяване на обвиняемия и пред разследващите органи са възникнали съмнения относно неговата вменяемост и възможността да носи наказателна отговорност.

Като взе предвид становището на вещото лице - психиатър, съдебният състав определи настаняването на мъжа да бъде извършено за максимално допустимия съгласно НПК - тридесетдневен срок, в отделението по съдебна психиатрия на Първа психиатрична клиника към УМБАЛ "Св.Марина".

Определението по наложената мярка за неотклонение подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред ВОС.