Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението за отнемането на лиценза на КТБ и върна делото на тричленен състав за ново разглеждане, съобщи БНТ.

Причината е решение на съда в Страсбург по жалба на бившите изпълнителни директори на КТБ. Според Европейския съд за правата на човека Върховният административен съд е взел решението си за лиценза на КТБ въз основа само на изложенията, внесени от квесторите на банката, а становищата на бившите изпълнителни директори и многократните им молби да бъде назначен специален представител на банката, са били отхвърлени.

В решението на ЕСПЧ се приема, че квесторите могат да оспорят решението на БНБ за отнемане лиценза на КТБ, но те са зависими от и отговарят пред БНБ и нямат стимул да оспорват нейното решение. Според ЕСПЧ правото на достъп до съд предполага самото лице, чиито права и задължения са изложени на риск, да може да заведе производство пред съдилищата по директен и независим начин.

В решението си ЕСПЧ приема още, че по такъв начин КТБ е поставена в ситуация, при която няма справедливо представителство и не е имало нито едно лице, разполагащо с правомощия или с правен интерес да оспори отнемането на лиценза й.

Лицензът на КТБ бе отнет през ноември 2014 г., банката беше обявена в несъстоятелност, а по-късно фалира.