Върховният административен съд отмени окончателно промените в плана за управление на Национален парк "Пирин", които бяха гласувани от правителството в края на 2017 г. и предизвикаха протести на природозащитници.

Делото бе образувано по жалби - на Министерския съвет, на министъра на околната среда и водите. До обжалването се стигна след като тричленен състав на ВАС реши в края на юли, че с промените в плана за управление на парка са нарушени разпоредби от българското и международното право.

Ключов момент и двете решения на върховните съдии е тълкуването на чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), според който в националните паркове се забранява строителството, освен на заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за управлението на парка. Според закона е допустим само ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения. Тълкуването и на тричленния, и на петчленния състав на ВАС е, че текстът има забраняващ характер и допуска единствено ремонт, но не и изграждането на нови спортни съоръжения в парка. Актуализацията на действащия още план предвиждаше изграждане и разширяване на ски писти, строителство на лифт и инфраструктура, както и водохващания. Според природозащитниците промените ще позволят строителство в почти половината от територията на парка.

Петчленният състав смята, че не са спазени и изискванията на директивата за екологичните оценки. Тълкуването на петчленния състав е, че министърът на околната среда и водите е бил длъжен да извърши екологична оценка, за да се прецени дали са изпълнени целите на закона.

Промяната на предназначението на големи площи от националния парк и включването им в зоната за туризъм и зоната на сградите и съоръженията означава прекратяване на възможността тези площи да бъдат използвани пълноценно за опазване на биоразнообразието. Поради това е било задължително участието на обществеността да се реализира и чрез процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост, пише съдът.