Върховният административен съд окончателно отмени наредбата за безплатна храна и ободряващи напитки на полицаите. От съда припомнят, че през август друг състав на съда също отмени наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна и ободряващи напитки.

Служителите под пагон получават тези придобивки за времето на работа от 22:00 до 6:00 ч.

Пръв наредбата атакува служител на МВР, който в жалбата си написа, че мотиви към нея са непълни. Освен това има нарушения по процедурата за обществено обсъждане. Делото пред петчленния състав, който окончателно отмени наредбата, бе по жалба на министъра на правосъдието.

Според магистратите при издаването на наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. От съдържанието на мотивите към проекта е видно, че не е спазено изискването да бъдат посочени финансовите и други средства, необходими за прилагането ѝ. Освен това не са упоменати и очакваните резултати, посочват магистратите.