Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на Иван Гешев срещу отказа на Висшия съдебен съвет да го възстанови като прокурор след освобождението му от поста на обвинител номер едно.

От съда съобщават, че жалбата на Гешев срещу решението на Прокурорската колегия на ВСС, с което прима за сведение заявлението му, че не желае да бъде преназначен на длъжност "прокурор" във Върховна касационна прокуратура, е оставена без разглеждане.

Със същото определение върховните магистрати отхвърлят като неоснователна жалбата на бившия главен прокурор срещу решение по делото, с което е прекратено производството по преназначаване му на длъжност "прокурор" във Върховната касационна прокуратура.

Определението в тази част може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването, уточняват от ВАС.

След подписването на указ на президента Румен Радев на 15 юни Иван Гешев беше освободен от поста на главен прокурор, като преди това на 12 юни Пленумът на Висшия съдебен съвет гласува той да бъде уволнен предсрочно заради накърняване на престижа на съдебната власт.

Още на 16 юни бившият обвинител номер едно подаде молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура.

На 19 юни преди обяд Иван Гешев депозира ново заявление във ВСС, в което каза, че не желае вече да работи като прокурор. "Предвид това не желая да бъда назначаван като прокурор във ВКП и изобщо да продължа да работя в прокуратурата и може да приемете горното като оставка", беше написал Гешев.

Същия ден Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заявлението, с което Гешев отказва да се върне на работа в прокуратурата.

Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпрати ново писмо в съвета, в което настоява колегията да гласува изрично подадената от него оставка.