След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура, спират всички строителни и монтажни работи на строежа на плажа в Обзор.

От държавното обвинение уточняват, че това става със заповед на кмета на Несебър, а самата проверка е извършена от регионалната Дирекция "Национален строителен контрол".

Установени са нарушения при изграждане на подпорната стена зад недовършената жилищна сграда за курортно ползване. Не са изпълнени и предписанията за осигуряване здравината, пространствената устойчивост и консервирането на строежа.

След проведено административно производство кметът на Несебър е издал заповед за незабавно спиране на всички строителни и монтажни работи, които ще могат да бъдат възстановени само с негово разрешение и едва след отстраняване на причините, довели до спиране на строежа и представяне на надлежни доказателства за това.

Заповедта е връчена на участниците в строителството, информират от държавното обвинение.