Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение до Висшия съдебен съвет (ВСС) за образуване на дисциплинарно производство срещу прокурора от Върховната касационна прокуратура (ВКП) Максим Колев заради системно забавяне на преписки, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Искането е направено въз основа на проверка на работата на прокурора, извършена от отдел "Административен" на ВКП, която е установила забавяне на прокурорски преписки в периода 1 януари 2022 г.-12 юли 2023 г.

Според доклада прокурор Колев се е произнесъл или предприел действия със закъснение в срок до 2 месеца по 34 случая, а със закъснение над 6 месеца - по 69 случая, като в 22 от тях забавянето е от и над 1 година. Преписките са му били възложени, докато е бил в отдел "Специализиран", и по-конкретно в групата, която разследва корупционни престъпления. Към момента той е в екипа на отдел "Съдебен" към ВКП. В специализирания отдел прокурорът е наблюдавал преписки с фактическа и правна сложност при значителна натовареност, която е надвишавала близо два пъти средната натовареност на прокурорите там.

При допълнителна проверка са установени 103 случая, свързани с 98 прокурорски преписки, по които в същия период Максим Колев се е произнесъл не само извън законоустановените, но и извън разумните срокове с оглед на спецификата на работата, с която е бил натоварен, се отбелязва в съобщението.

Конкретните преписки и констатациите за всяка от тях са изброени детайлно в предложението до Прокурорската колегия на ВСС, като се посочва, че забавеното произнасяне по тях "представлява системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони" и е нарушение на Закона за съдебната власт.

На 13 септември, след проверка, разпоредена от Борислав Сарафов, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува седем дисциплинарни производства срещу четирима прокурори и трима следователи, свързани с казуса "Осемте джуджета". Прокурорската колегия образува дисциплинарни производства срещу Нели Тодорова, Светлана Стоянова-Вайзе, Петранка Рабаджиева - следователи в Следствения отдел при Софийската градска прокуратура; Ивета Маркович от Окръжната прокуратура в София; Дилян Деянов - прокурор от Окръжната прокуратура в Перник; Мирослав Илиев от Окръжната прокуратура в Бургас и Кирил Пейчинов - прокурор във Военно-окръжната прокуратура в София.