92-ма вложители във фалиралата Дупнишка популярна каса заведоха дело в съда в Кюстендил срещу БНБ за обща сума от 3 503 268 лв. Хората искаха обезщетение за причинени имуществени вреди, които са претърпели от бездействието на управителя на управление "Банков надзор" в БНБ. Административният съд обаче прекрати делото, като решението може да се обжалва пред ВАС, предаде "24 часа".

Всеки един от вложителите е предоставил лични пари в Дупнишката каса срещу обещана висока лихва.

Касата, регистрирана като кредитно-спестовната кооперация, обаче фалира и хората не могат да си върна обратно вложените суми.

Шефът Георги Близнаков и жена му Ивона бяха арестувани и обвинени, че от името на Кредитно-спестовна кооперация "Дупнишка популярна каса" са извършвали банкови сделки без да имат право по закон. Привлекли на влог от 216 пострадали лица общо около 3,6 млн. лв. Семейството е подсъдимо и за това, че Близнаков като шеф на Касата дал 1,5 млн. лв. заем на жена си за строителството на хотел и жилищна сграда в Сапарева баня. Прокуратурата ги обвини още, че са не са платили 135 702 лв. корпоративен данък, като попълнили неверни данъчни декларации от 2010 до 2014 г.

Ужилените вложители търсят всякакви начини да си върнат парите, но засега безуспешно.

Пред съда в Кюстендил те твърдят, че БНБ не е упражнила надзор над дейността на Дупнишката каса, за да "хване" навреме рискът от фалит.

Съдът обаче е категоричен, че централната банка упражнява надзор само над дейността на лицензираните банки и кредитни институции. Взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на свои членове за сметка на направени от тях и на техен риск вноски, не попадат в тази група. Кредитно-спестовната кооперация в Дупница не е лицензирана кредитна финансова институция, а е работила по Закона за кооперациите като сдружение на физически лица.

Финансовият контрол на кооперацията ставал по друг ред, а не от страна на БНБ. Съдът посочва още, че вложителите може и да се явят като частни обвинители и граждански ищци по време на наказателното дело срещу семейство Близнакови.