Варненският административен съд отмени заповедта на кмета на общината Иван Портних, с която главният архитект на града Виктор Бузев бе отстранен временно от поста си.

Решението на магистратите е публикувано на страницата на съда на 9 август.

Заповедта на Иван Портних бе издадена на 20 април, като същия ден с друга негова поред заповед срещу Бузев е образувано дисциплинарно дело заради неспазване на служебните му правомощия и извършени неправомерни действия,

В мотивите на съда се посочва, че не са се представени доказателства срещу Бузев надлежно да е било образувано дисциплинарно дело преди той да е бъде отстранен от длъжност. С отстраняването от работа на главния архитект, без да са налице законовите предпоставки за това, е нарушена целта на закона, която е единствено да обезпечи обективното и безпристрастно провеждане на дисциплинарното производство, посочва съда.

Община Варна е осъдена да плати на Виктор Бузев разноските за производството в размер на 1210 лева.

Пред журналисти днес кметът съобщи, че решението ще бъде обжалвано в законовия срок пред Върховния административен съд. Той подчерта, че становището на Административния съд не води до възстановяването на Виктор Бузев на поста главен архитект, защото той е уволнен дисциплинарно със заповед от 3 август.