Президентът Румен Радев върна на ВСС решението за назначаване на Иван Гешев за нов главен прокурор. За водещ аргумент той посочи, че очаванията му за провеждане на истинско състезание не са изпълнени.

"Конституцията не ме задължава да мотивирам указа, с който назначавам или връщам на ВСС предложения от него кандидат. Независимо от това, реших да се обърна към членовете на ВСС, които избират главния прокурор, издигането на един единствен кандидат отнема от престижа и легитимността на бъдещия главен прокурор, така необходими за неговата нелека и отговорна мисия. Белег на демократичната държава е наличието на алтернативи при заемането на висши държави длъжности. Този подход за избора между един кандидат беше подкрепен и от изпълнителната власт, като министърът на правосъдието отказва да издигне втори кандидат и това доведе до липсата на алтернатива", мотивира се Румен Радев.

Президентът разкритикува правосъдния министър, че не се е възползвал от правото си да посочи втори кандидат и така е доведел до пълна липса на алтернатива. Той порица и становищата по случая, изразени от държавни институции от изпълнителната власт като МВР, ДАНС и ГДБОП.

"Обществото ни е особено чувствително към съдебната власт като отговорна за справедливостта и затова бъдещият главен прокурор трябва да се ползва с високо обществено доверие. Негов израз са становища от изчерпателно изброени в Закона за съдебната власт субекти - неправителствени организации, професионални организации на магистрати, висши училища и научни организации - т.е. от гражданското общество. Само такива становища подлежат на публикуване на сайта на ВСС. Въпреки това ясно законово положение, бяха публикувани множество становища от държавни институции, включително от изпълнителната власт, като МВР, ДАНС, ГДБОП. Така в разрез със закона превес над мнението на обществените организации взе масираната служебна институционална подкрепа", каза държавният глава.

Румен Радев завърши краткото си обръщение с окончателното: "Упражнявам правото си по Конституция и връщам на ВСС предложението за назначаване на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България."

На 24 октомври Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Иван Гешев за нов главен прокурор. В гласуването участваха 24 магистрати. От тях 20 подкрепиха кандидатурата, а "против" бяха 4. Решението трябваше да бъде утвърдено с указ от президента, защото по Конституция той назначава и освобождава главния прокурор. Днес Румен Радев се възползва от възможността да откаже подписване, но няма да има право да върне решението, ако ВСС отново избере Иван Гешев.